Hyppää sisältöön

Terveys 2000 ja Terveys 2011: Väestön fyysinen aktiivisuus, kunto ja terveys

Health 2000: Physical activity, fitness and health

UKK-instituutin osatutkimus. Terveys 2011 -hanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallinen seuranta- ja poikkileikkaustutkimus, perustuu Terveys 2000 -tutkimukseen.

Vaikuttavuus

Tutkimuksessa kerättyjä terveyskuntotestien tuloksia voidaan käyttää yhdessä aikaisempien väestötutkimusten tulosten kanssa aikaisempaa edustavien viitearvojen laatimiseen eri testeille ja suositusten kehittämiseen terveyden ja toimintakyvyn kannalta riittävistä kuntotasoista.

Tausta

Valtakunnallinen THL:n edeltäjän Kansanterveyslaitoksen johdolla toteutettu Terveys 2000 -tutkimus kohdistui koko maan 30 vuotta täyttäneeseen väestöön, josta tutkimukseen valittiin noin 8000 hengen otos. UKK-jatkotutkimukseen kutsuttiin ne Terveys 2000 -tutkimuksen terveystarkastuksiin osallistuneet henkilöt, joilla ei ollut vakavia liikkumiskyvyn rajoituksia. Tutkimuksessa mitattiin 15 tutkimuskunnan väestön terveyskuntoa monipuolisilla kenttätesteillä. Tutkimus loi edellytyksiä väestön terveyskunnon seurantatutkimukseen, jolla voidaan selvittää syy-seuraus-suhteita.

Tavoite

Päätavoitteena on ollut luoda UKK-terveyskuntotesteille alustavat terveysperusteiset suositusarvot terveyden ja toimintakyvyn kannalta riittävistä kuntotasoista. Lisäksi on haluttu selvittää "liikunta-kunto-terveys" -mallin mukaisesti (Bouchard ja Shephard 1994), miten väestön harrastaman fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan määrä ja laatu ovat yhteydessä terveyskuntoon sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyyn ja oireisiin.

Asetelma

Alkuperäinen aineisto kerättiin vuosina 2000 ja 2001. Tutkimukseen kutsuttiin noin 1100 varsinaiseen Terveys 2000 -tutkimukseen osallistunnutta henkilöä, jotka täyttivät sisäänottokriteerit, heistä 660 osallistui tutkimukseen. Terveyskuntoa mitattiin monipuolisella, hyvin vakioidulla kenttätestipatterilla. Fyysinen aktiivisuus selvitettiin kyselylomakkeella. Osalle terveitä vapaaehtoisia 30—65-vuotiaita tamperelaisia, nokialaisia ja valkeakoskelaisia naisia (100) ja miehiä (100) tehtiin kävelymattotestit maksimaalisen hapenkulutuksen selvittämiseksi.

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari

Tutkijaryhmä

Tommi Vasankari, Harri Sievänen, Jaana Suni, Pauliina Husu

Yhteistyössä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Alkamisvuosi

2000

Eettisen toimikunnan käsittely

UKK-instituutin eettinen toimikunta 25.10.1999 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 29.8.2000 (ETL-koodi=R00125)

Julkaisut

Association of leisure-time physical activity with balance and lower extremity strength: a validation of the neuromuscular part of the physical activity pie

Naisen terveys keski-iässä : Terveys 2000 -tutkimus: tuloksia vuoden 2008 seurantatutkimuksesta

Physical inactivity patterns based on a novel accelerometer data modeling: characteristic differences of the proposed inactivity categories

Adherence to health-enhancing physical activity recommendation in Finnish adult population

Physical activity patterns based on a novel accelerometer data modeling, part 1

Physical activity patterns based on a novel accelerometer data modeling, part 2

Objectively measured sedentary behavior and physical activity in 7- to 14-year-old school children

Reippaat vähintään 10 minuutin liikkumisjaksot ja istumisen tauottaminen ovat yhteydessä pienempään diabeteksen esiintyvyyteen

Objectively measured sedentary behavior and physical activity in a sample of Finnish adults

Self-reported health-enhancing physical activity recommendation adherence among 64.380 Finnish adults

Association of objectively measured sedentary behavior and physical activity with cardiovascular disease risk

At least 10-min physical activity bouts and breaks in sedentary behavior are associated with diabetes/elevated blood glucose.

Aerobic physical activity assessed with accelerometer, diary, questionnaire and interview in a Finnish population sample

Sedentary behaviour, physical activity, and risk of coronary artery disease and diabetes mellitus (väitöskirja)

Frequent sit-to-stand transitions and several short standing periods measured by hip-worn accelerometer are associated with smaller waist circumference among adults

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan