Hyppää sisältöön

Naantalin liikkuva koulu

Liikkuva koulu -toimien vaikutukset naantalilaisten koululaisten liikkumiseen.

Tausta

Säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen on lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen edellytys. Arviolta noin kolmasosa suomalaisista koululaisista liikkuu liikkumisen suosituksen mukaisesti eli reippaasti tai rasittavasti vähintään tunnin päivässä. Lasten liikkuminen vähenee iän lisääntyessä, ja erityisen kriittinen vaihe tässä on murrosikä. Liikkuva koulu -ohjelma alkoi pilottivaiheella vuosina 2010–2012 21 Suomen kunnassa, myös Naantalissa. Ohjelman tavoitteena oli jalkauttaa kouluikäisten liikuntasuositus kaikkiin Suomen peruskouluihin. Liikkuvissa kouluissa mm. istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat aktiivisesti ja kestävästi. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Tavoite

Naantalin liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena oli selvittää Naantalissa toteutettujen Liikkuva koulu -toimien vaikutuksia oppilaiden liikkumiseen, paikallaanoloon, koettuun terveyteen, kehon koostumukseen ja fyysiseen kuntoon.

Asetelma

Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki naantalilaiset ja maskulaiset oppilaat, jotka vuoden 2013 alussa olivat 1.–7. luokalla. Hankkeen alkaessa Masku ei kuulunut Liikkuva koulu -ohjelmaan, joten se toimi vertailukuntana. Naantalissa hankkeeseen osallistui 732 oppilasta ja Maskussa 297 oppilasta. Hankkeen aikana seurattiin samojen oppilaiden liikkumisen, paikallaanolon ja kunnon muutoksia. Oppilaat osallistuivat hankkeen mittauksiin Naantalissa vuosina 2013, 2014 ja 2015 ja Maskussa vuosina 2013 ja 2014. Mittaukset toteutettiin vuosittain samaan aikaan lukuvuodesta. Kyselyllä selvitettiin oppilaiden vapaa-ajan liikuntaa, koulumatkaliikuntaa, välitunneilla liikkumista, ruutuaikaa ja koettua terveyttä. Valveaikaista liikkumista ja paikallaanoloa mitattiin liikemittarilla (Hookie AM20) kunakin mittausvuonna seitsemän päivän ajan. Kehonkoostumus mitattiin bioimpedanssi-laitteella (InBody 720) vuosina 2013 ja 2014. Nuorimpien oppilaiden (1.–3. luokka) fyysistä kuntoa mitattiin KTK-testistöllä (Kiphard & Schilling, 2007) ja 4. luokkalaisten ja tätä vanhempien kuntoa Move-testistöllä (www.edu.fi/move).

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari

Tutkijaryhmä

Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Henri Vähä-Ypyä

Yhteistyössä

UKK-instituutti, Naantalin kaupunki, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry. Ohjausryhmä: Naantalin kaupunki: Maija Puolakanaho, Tellervo Hannula-Lehtinen, Tiina Koppanen; Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry: Karita Toivonen, Jukka Läärä; UKK-instituutti: Tommi Vasankari, Pauliina Husu

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Alkamisvuosi

2013

Eettisen toimikunnan käsittely

Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta, Tampereen yliopisto

Julkaisut

Objectively measured sedentary behavior and physical activity of Finnish 7- to 14-year-old children

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan