Hyppää sisältöön

Liikkumisen suositukset tunnetuiksi ja käyttöön 

Liikkumisen suositusten jalkautus ja suositusten tukimateriaalien jatkokehittäminen ammattilaisten avuksi​ mm. liikuntaneuvontaan.

Tutustu liikkumisen suosituksiin

Tulokset

Liikkumisen suosituksen tunnettuutta ja suositusten sekä tukimateriaalien käyttöä lisättiin eri ammattilaisten kohderyhmissä aktiivisen ja monikanavaisen jalkautustyön avulla. Yhteiskehittämisen menetelmällä liikkumisen edistäjien (liikunta-ala, opettajat, sosiaali- ja terveysala) kanssa priorisoitiin ja tuotettiin tarvittuja ja toivottuja tukimateriaaleja eri kohderyhmien liikkumisen suositusten hyödyntämiseen liikuntaneuvonnassa.

Vaikuttavuus

Hanke kehitti yhdessä ammattilaisten kanssa lukuisia uusia materiaaleja liikkumisen suositusten käytön tueksi. Hanke tuotti suosituksista ja niiden tukimateriaaleista käännöksiä ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi sekä mukautti suositukset selkosuomeksi. Kaikki tuotetut materiaalit ovat maksutta saatavilla UKK-instituutin verkkosivuilla liikkumisen suositusten osiossa sekä aineistopankissa. Hankkeen lopussa toteutettiin ammattilaisille suunnattu loppukysely suosituksen tunnettuudesta ja tukimateriaalien toimivuudesta. Viikoittaisen liikkumisen suosituksen tunnettuudesta kerättiin ja tullaan keräämään tutkimustietoa tulevissa väestötutkimuksissa: Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimus, työikäisten KunnonKartta-tutkimus sekä Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen IKLI-tutkimus 70-vuotiaille ja vanhemmille.

Tausta

Liian vähäiseen liikkumiseen liittyvien kansansairauksien kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät, vain viidennes suomalaisista liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Liikunta-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osalta tavoitteena oli lisätä liikkumisen suositusten tunnettuutta ja edistää eri ikäryhmille tarkoitettujen suositusten ja niihin liittyvien tukimateriaalien suunnittelua ja tuottamista sekä käyttöä liikuntaneuvonnassa. Ammattilaisten kautta tavoitteena oli lisätä liikkumisen suositusten tunnettuutta eri ikäryhmissä ja siten edistää suomalaisten liikkumistottumuksia erityisesti vähän liikkuvien osalta.

Tavoite

Liikkumisen edistäjien osalta hankkeen tavoitteena on syventää liikkumisen edistämisen osaamista liikkumisen suosituksista, lisätä liikkumisen suositusten tunnettuutta liikkumisen edistäjien keskuudessa sekä edistää eri ikäryhmille tarkoitettujen suositusten ja niihin liittyvien tukimateriaalien suunnittelua ja tuottamista sekä käyttöä liikuntaneuvonnassa. Ammattilaisten kautta tavoitteena on lisätä väestön liikkumisen suositusten tunnettuutta eri ikäryhmissä ja täten edistää suomalaisten liikkumistottumuksia ja vähentää paikallaanoloa.

Asetelma

Hankkeella on kaksi kohderyhmää: 1) liikkumisen edistäjät liikunta-, opetus-, sosiaali- ja terveysalalla sekä järjestöissä ja 2) ammattilaisten kautta väestö eri ikäryhmissä (kouluikäiset lapset ja nuoret, 18─64-vuotiaat työikäiset, yli 65-vuotiaat ikäihmiset).

Vastaava tutkija

Yhteyshenkilö viestintäasiantuntija Raija Oksanen

Tutkijaryhmä

Työryhmä: Minna Aittasalo, Pauliina Husu, Maarit Piirtola, Annika Taulaniemi, Nina Merivirta, Teea Mäkinen, Raija Oksanen, Sanni Siren, Tuula Äyräväinen

Yhteistyössä

Liikkumisen suosituksia jalkautettiin yhteistyössä monien toimijoiden kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehtiin ohjausryhmässä edustettuna olleiden tahojen kanssa: Liikkuva koulu ja opiskelu -ohjelmat, Liikkuva aikuinen -ohjelma, Ikiliikkuja-ohjelma, olympiakomitea, paralympiakomitea, liikunnan aluejärjestöt, Terveydenhoitajaliitto ja elintapaohjauksen kehittäjät hyvinvointialueilla.

Rahoitus

Hanke sai rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosina 2021–2024.

Alkamisvuosi

2021

Päättymisvuosi:

2024

Julkaisut

Liikkumissuosituksesta tottumusten pohdintaan – uusia työkaluja opetuksen avuksi

Liikkumissuosituksesta tottumusten pohdintaan – uusia työkaluja opetuksen avuksi

UKK-instituutista liikkumisen suositukset käyttöön

Uusi verkkosovellus lasten ja nuorten liikkumistottumusten tarkasteluun

Verkkosovellus ohjaa lapsia ja nuoria tarkastelemaan liikkumistottumuksiaan

Verkkosovellus: Lasten ja nuorten liikkumisen verkkokysely

Liikkumisen suosituksista yksilölliseen neuvontaan – työkaluja liikkumisen edistämiseen asiakastyössä

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan