Hyppää sisältöön

Iällä ei ole väliä*

Työurien pidentäminen kaikissa ikäryhmissä. Lue lisää hankkeesta.

Tulokset

Hankkeessa tarjottiin koulutusta yrityksille ja organisaatioille seuraavista aihealueista: Työpaikkaohjaajien valmennuskoulutus (UKK-instituutti); Kokemuksiin perustuva voimavaravalmennus (DIAK-amk); Työhyvinvointikoulutus (TAMK); Työhyvinvoinnin Johtamisen Learning Camp (Prizztech Oy); Vertaistuella parempaan työhyvinvointiin (TAKK); Teknisen sovelluksen pilotointi: stressin ja burnoutin ennakointi (Metropolia).

Vaikuttavuus

Hankkeessa pyrittiin pidentämään työuria kaikissa ikäryhmissä. Työhyvinvointia kehittämällä pyrittiin pienentämään sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläkeläisten määrää. Samalla voidaan parantaa kuntien ja pk-yritysten taloutta ja tuottavuutta.

Tausta

Työpaikoilla toteutetaan paljon terveyttä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita sekä tehdään monenlaisia siihen liittyviä toimia. Työhyvinvointi on aina yksilöllinen kokemus ja se kytkeytyy vahvasti myös työyhteisön ihmissuhteiden toimivuuteen. Usein hankkeet ovat kuitenkin lyhytkestoisia ja niissä toteutetut toimet saattavat jäädä irrallisiksi muusta työpaikan toiminnoista.

Tavoite

Hankkeessa oli neljä päätavoitetta: työurien pidentäminen; sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeläisten määrän vähentäminen; työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen sekä organisaatioiden talouden ja tuottavuuden parantaminen. Työhyvinvoinnin edistäminen oli ensisijainen tavoite: Se vaikuttaa suotuisasti kolmeen muuhun tavoitteeseen, ja kolme muuta tukevat työhyvinvoinnin edistämistä. Lisäksi hankkeessa toteutettujen tutkimusten avulla haettiin uusia näkökulmia työhyvinvointiin. Tutkimusten aiheet olivat 1) osa-aikatyöstä kokoaikaiseen (TAMK), 2) Unianalyysin mahdollisuudet stressin ennakoinnissa (Metropolia AMK) ja 3) työpaikkavalmentaja työhyvinvoinnin tukena (UKK-instituutti)

Asetelma

Hankkeessa tarjottiin yrityksille ja organisaatioille koulutusta seuraavista aihealueista: Työpaikkaohjaajien valmennuskoulutus (UKK-instituutti); Kokemuksiin perustuva voimavaravalmennus (DIAK-amk); Työhyvinvointikoulutus (TAMK); Työhyvinvoinnin Johtamisen Learning Camp (Prizztech Oy); Vertaistuella parempaan työhyvinvointiin (TAKK); Teknisen sovelluksen pilotointi: stressin ja burnoutin ennakointi (Metropolia). Hankkeen kohderyhmiä olivat pk-yritykset, kunnat, muut julkisorganisaatiot ja niiden henkilöstö. Tavoitteisiin pyrittiin seuraavilla toimilla: työkykyjohtamisen ja esimiestyön tukeminen; alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden työntekijöiden yhteistoimintamallien kehittäminen; hyviksi koettuja työhyvinvointimallien kehittäminen ja jalkauttaminen; työterveyshuollon, kuntoutuslaitosten ja pk-sektorin välisten toimintamallien kehittäminen; tutkimusten toteuttaminen; eri koulutustasojen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen; terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon lisääminen ja vieminen organisaatioihin monitasoisesti; nuorten aikuisten kokemusasiantuntijakoulutuksen toteuttaminen; teknisten innovaatioiden kehittäminen.

Vastaava tutkija

Koko hankkeen projektipäällikkö oli Jouni Tuomi (TAMK), UKK-instituutin osuudesta vastasi erikoistutkija Marjo Rinne.

Tutkijaryhmä

Projektipäällikkö Jouni Tuomi (TAMK), Yliopettaja Susanna Hyväri (Diak AMK), projektipäällikkö Suvi Kuparinen (Metropolia AMK), Projektipäällikkö Leila Partanen-Salosto (TAKK), kehittämisjohtaja Minna Nore (Prizztech Oy), erikoistutkija Marjo Rinne (UKK-instituutti).

Yhteistyössä

Päätoimija: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). Osatoteuttajat: Diakonia ammattikorkeakoulu (Oulu), Metropolia ammattikorkeakoulu (Vantaa), Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Prizztech Oy, Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti).

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaali- ja terveysministeriö

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi:

2018

Julkaisut

Työpaikkavalmentajat työhyvinvoinnin edistäjinä

Uusi malli työhyvinvoinnin jalkauttamiseen – hankkeen vaikuttavuuden arviointi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan