Hyppää sisältöön

Iällä ei ole väliä*

Työurien pidentäminen kaikissa ikäryhmissä, nuorista yli 50-vuotiaisiin. Lue lisää hankkeesta.

Tulokset

Hankkeessa tarjottiin koulutusta yrityksille ja organisaatioille seuraavista aihealueista: Työpaikkaohjaajien valmennuskoulutus (UKK-instituutti); Kokemuksiin perustuva voimavaravalmennus (DIAK-amk); Työhyvinvointikoulutus (TAMK); Työhyvinvoinnin Johtamisen Learning Camp (Prizztech Oy); Vertaistuella parempaan työhyvinvointiin (TAKK); Teknisen sovelluksen pilotointi: stressin ja burnoutin ennakointi (Metropolia).

Vaikuttavuus

Hankkeessa pyrittiin pidentämään työuria kaikissa ikäryhmissä. Työhyvinvointia kehittämällä pyrittiin pienentämään sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläkeläisten määrää. Samalla voidaan parantaa kuntien ja pk-yritysten taloutta ja tuottavuutta.

Tavoite

Hankkeessa oli neljä päätavoitetta: työurien pidentäminen nuorilla ikäluokilla, keski-ikäisillä ja yli 50-vuotiailla; sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeläisten määrän vähentäminen; työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen työelämässä sekä organisaatioiden talouden ja tuottavuuden parantaminen. Vaikka nämä neljä oli nimetty yhdenvertaisina päätavoitteina, hankkeeseen oli sisäänkirjoitettu työhyvinvoinnin ensisijaisuus: Työhyvinvoinnin edistäminen vaikuttaa suotuisasti kolmeen muuhun päätavoitteeseen, mutta myös vastavuoroisesti.

Asetelma

Hankkeen kohderyhmiä olivat pk-yritykset, kunnat sekä muut julkisorganisaatiot sekä niiden henkilöstö. Tavoitteisiin pyrittiin seuraavilla toimenpiteillä: työkykyjohtaminen ja esimiestyö; kehitetään ja pilotoidaan yhteistoimintamalleja alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden välille; kehitetään ja jalkautetaan organisaatioihin hyviksi koettuja työhyvinvointimalleja; kehitetään työterveyshuollon, kuntoutuslaitosten ja pk-sektorin välisiä toimintamalleja; tutkimusten avulla tuodaan uutta näkökulmaa työhyvinvointiin ja lainsäädäntötyöhön; eri koulutustasojen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen; nuorten aikuisten kokemusasiantuntijakoulutus; hyvä terveyskunto, paikallaanolon vähentäminen ja tauottaminen sekä hankkeen tekniset innovaatiot.

Vastaava tutkija

Koko hankkeen projektipäällikkö oli Jouni Tuomi (TAMK), UKK-instituutin osuudesta vastasi erikoistutkija Marjo Rinne.

Tutkijaryhmä

Projektipäällikkö Jouni Tuomi (TAMK), Yliopettaja Susanna Hyväri (Diak AMK), projektipäällikkö Suvi Kuparinen (Metropolia AMK), Projektipäällikkö Leila Partanen-Salosto (TAKK), kehittämisjohtaja Minna Nore (Prizztech Oy), erikoistutkija Marjo Rinne (UKK-instituutti).

Yhteistyössä

Päätoimija: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). Osatoteuttajat: Diakonia ammattikorkeakoulu (Oulu), Metropolia ammattikorkeakoulu (Vantaa), Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Prizztech Oy, Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti).

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaali- ja terveysministeriö

Alkamisvuosi

2016

Päättymisvuosi:

2018

Julkaisut

Työpaikkavalmentajat työhyvinvoinnin edistäjinä

Uusi malli työhyvinvoinnin jalkauttamiseen – hankkeen vaikuttavuuden arviointi

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan