Hyppää sisältöön

VESOTE-hanke päättyi, elintapaohjauksen kehittäminen jatkuu

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli yksi kymmenestä sairaanhoitopiiristä, joka oli mukana UKK-instituutin hallinnoimassa VESOTE-hankkeessa vuosina 2017–2018 (1). Vauhdikkaat vuodet polkaisivat Etelä-Pohjanmaalla käyntiin elintapaohjauksen kehittämistyön, joka ei päättynyt loppuraportin julkaisuun. 

Terveyden kannalta haitalliset elintavat aiheuttavat Suomessa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset (2–4). Edistykselliset suomalaistutkimukset, kuten DPS-tutkimus ja FINGER-tutkimus, ovat osoittaneet, että elintapamuutoksilla voidaan pienentää muun muassa tyypin 2 diabeteksen ja muistihäiriöiden riskiä (5–6). 

Elintapojen muuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Vaikuttaviin menetelmiin perustuva elintapaohjaus on yksi keino tukea asiakkaita kohti terveempiä elintapoja. VESOTE-hankkeen aikana Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa Etelä-Pohjanmaan alueella toteutettu yksilöllinen elintapaohjaus antoi rohkaisevia viitteitä siitä, että muutos on mahdollista. Elintapaohjaukseen osallistuneiden paino ja verenpaine laskivat sekä vyötärönympärys pieneni. Myös asiakkaiden koettu terveys sekä fyysinen ja henkinen työkyky paranivat. (7) 

Elintapaohjauksen kehittämisessä tärkein asia oli ammattilaisten mielestä moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen (7). Hankkeen jälkeen perustettiinkin elintapaohjauksen maakunnallinen kehittämisverkosto, jonka koordinoinnista vastaa sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila. Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa verkostossa on laaja-alainen edustus terveydenhuollosta, liikunta- ja vapaa-aikapalveluista, sosiaalihuollosta ja järjestöistä. 

Tärkeänä elintapaohjauksen kehittämisessä nähtiin myös selkeä toimintamalli sekä kohderyhmien ja kriteerien määrittäminen (7). Tähän haasteeseen verkosto vastaa laatimalla yhteisen elintapaohjauksen käsikirjan. Käsikirja ohjaa ammattilaisia vaikuttavien menetelmien käyttöön, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja toimii perehdytysmateriaalina ammattilaisille. Käsikirja antaa tilaa myös alueelliselle räätälöinnille ja erilaisille toimintamalleille. 

Elintapaohjauksessa on tärkeää huomioida asiakkaan omat tarpeet ja toiveet. Kun elintapaohjaus tapahtuu sujuvassa yhteistyössä usean toimijan kesken, asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen. Esimerkiksi ravitsemusohjausta voidaan antaa asiakkaalle terveydenhuollossa ja ohjata hänet edelleen liikuntaneuvontaan liikunta- ja vapaa-aikapalveluihin. Elintapojen hallintaan asiakkaalle voi löytyä tuki esimerkiksi järjestöjen tai kansalaisopiston kautta. 

Uudet liikkumisen suositukset korostavat hienolla tavalla pientenkin muutosten tärkeyttä elintavoissamme (8). Tavoitetta kohti kannattaa edetä yhteistyöllä ja pienin askelin asiakkaan rinnalla kulkien. 

Kirjoittaja: 
Juha Vuorijärvi, kehittämissuunnittelija, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Lisätietoa VESOTE-hankkeen tuloksista Etelä-Pohjanmaalla: 
Vaikuttavaa elintapaohjausta Etelä-Pohjanmaalla: miksi ja miten? Etelä-Pohjanmaan VESOTE-hankkeen loppuraportti: epshp.fi/files/11414/VESOTE-loppuraportti_EPSHP.pdf 

Lähteet 
1. VESOTE-hanke. UKK-instituutti, 2019. 
2. Vasankari T, Kolu P, Kari J ym. Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31/2018. 
3. Vähänen M. Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 15/2015. 
4. Päihdetilastollinen vuosikirja 2015 – Alkoholi ja huumeet. SVT. Sosiaaliturva 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015. 
5. Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A ym. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet, 2015 Jun 6;385(9984):2255–63. 
6. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med, 2001 May 3;344(18):1343–50. 
7. Vuorijärvi J, Hietaranta-Luoma H-L, Liljamo C, Kuoppala M. Vaikuttavaa elintapaohjausta Etelä-Pohjanmaalla: miksi ja miten? Etelä-Pohjanmaan VESOTE-hankkeen loppuraportti. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 2019. 
8. Liikkumalla terveyttä – askel kerrallaan. Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille. UKK-instituutti, 2019. 

Terveysliikuntauutiset-teemalehti 

Joulukuussa 2019 ilmestyvän Terveysliikuntauutiset-teemalehden aiheena on elintapaohjaus järjestökentässä. Lehti on suunnattu erityisesti SOSTEn jäsenjärjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Kirjoittajina toimii sekä järjestöjen että sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita. 

19.11.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan