Hyppää sisältöön

Vapaa-ajan istumisen vähentäminen vaikeaa

Aikuisten vapaa-ajalla tapahtuvaa istumista on mahdollista vähentää, mutta pysyvien muutosten aikaansaaminen on haastavaa, selviää aiheeseen pureutuneesta yhteenvetotutkimuksesta. 

Tarkastelluissa tutkimuksissa vapaa-ajanistumista voitiin vähentää keskimäärin 30 minuuttia päivässä. Muutoksia saatiin kuitenkin aikaan vain 4–12 kuukautta kestäneissä seurannoissa. Television katseluun käytettyä aikaa pystyttiin vähentämään keskimäärin 61 minuuttia päivässä lyhytkestoisissa interventioissa ja 11 minuuttia päivässä keskipitkissä interventioissa. 

Istuminen ja muu paikallaanolo kattaa merkittävän osan valveillaoloajasta ja suuri osa istumisesta tapahtuu vapaa-ajalla. Runsas istuminen ja muu paikallaanolo ovat monien tutkimusten mukaan yhteydessä mm. verenkiertoelimistön sairauksien, tyypin 2 diabeteksen ja tiettyjen syöpien riskiin sekä ennenaikaiseen kuolleisuuteen. 

Istumisen kokonaismäärän vähentämisen lisäksi yhtäjaksoisen istumisen tauottamisella on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Sen myötä pienilläkin käyttäytymismuutoksilla voi olla suuri merkitys. 

Tarkasteltavana oli yhteenvetotutkimus, jonka systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin hyväksyttiin aineistoksi 19 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Niissä oli selvitetty vapaa-ajan istumisen vähentämiseen ja/tai liikkumisen lisäämiseen suunnattujen interventioiden vaikuttavuutta 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä. Tutkimuksissa oli arvioitu monitahoisten elämäntapainterventioiden, neuvonnan, television katselua säätelevien laitteiden käytön ja työpaikalla toteutettujen interventioiden vaikutuksia vapaa-ajan istumiseen. Tutkimus julkaistiin tammikuussa arvostetussa British Journal of Sports Medicine -tiedelehdessä. 

Lue tutkimusta koskeva, 28.2.2018 julkaistu Terveysliikuntauutinen, josta selviävät mm. yhteenvetotutkimuksen tutkimusmenetelmät ja arvio tulosten luotettavuudesta. 
 
Pauliina Husu 
erikoistutkija, terveystieteiden tohtori 
UKK-instituutti 

Tutustu UKK-instituutin verkkosivuilla 

2.3.2018 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan