Hyppää sisältöön

Vammojen ja tyypillisten murtumien määrä väheni erityisesti naisten keskuudessa pandemiarajoitusten aikana keväällä 2020

TUTKITTUA TIETOA SUOMESTA

Koronaviruksen levitessä keväällä 2020 Suomessa asetettiin valmiuslain nojalla rajoituksia, jotka vaikuttivat merkittävästi muun muassa ihmisten liikkumiseen ja arkikäyttäytymiseen. Yli 70-vuotiaiden suositeltiin pysyttelevän karanteenin kaltaisissa olosuhteissa. Etätyösuosituksen lisäksi koulut ja oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen ja sosiaalisia kontakteja vapaa-ajalla kehotettiin välttämään.

Tässä suomalaisessa neljän sairaalan rekistereihin perustuvissa tutkimuksessa selvitettiin, millaisia muutoksia sairaalassa hoidettujen vammojen määrissä tapahtui poikkeusolosuhteiden aikana keväällä 2020 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Menetelmät

Tutkimusaineisto kerättiin Tampereen ja Kuopion yliopistosairaaloiden sekä Jyväskylän ja Mikkelin keskussairaaloiden potilastietojärjestelmien tiedoista. Tutkimuksessa verrattiin vammoista johtuvia päivystyskäyntien määriä 18. maaliskuuta ja 31. toukokuuta välisenä aikana vuosina 2019 ja 2020. Erityisesti tutkittiin muutosta ranne-, nilkka-, lonkka- ja olkaluun yläosan murtumista aiheutuvien päivystyskäyntien ilmaantuvuuteen.

Tulokset pähkinänkuoressa

Pandemiarajoitusten aikana kaikista vammoista johtuvien päivystyskäyntien määrä väheni 16 prosenttia. Lonkkamurtumien ilmaantuvuuteen koronavirusrajoituksilla ei ollut merkitystä, sen sijaan muissa tutkituissa murtumissa ilmaantuvuus väheni erityisesti naisten keskuudessa; olkaluun yläosan murtumat vähenivät puolella ja nilkkamurtumat kolmanneksella. Rannemurtumiin liittyvien päivystyskäyntien määrä väheni 40 prosenttia.  

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuutena on kattava aineisto, jossa on mukana neljä eri sairaalaa, joiden väestövastuualueilla asuu viidennes Suomen väestöstä. Mukana on sekä isoja, että pieniä sairaaloita eri puolilta maata ja alueilla on suuria kaupunkeja, mutta myös maaseutua. Vammoista aiheutuneet päivystyskäynnit vähenivät kaikissa mukana olevissa sairaaloissa, minkä vuoksi tuloksia voidaan yleistää suurimpaan osaan maata.

Tutkimuksessa on myös joitakin heikkouksia. Karanteeniaika keväällä 2020 oli melko lyhyt. Useamman edellisvuoden ajanjakso vertailuaineistona olisi parantanut tulosten luotettavuutta. Lisäksi terveyskeskuksissa ja yksityisillä terveysasemilla hoidetut vammat puuttuvat aineistosta molempien vertailuvuosien osalta.

Johtopäätökset

Karanteenin aikaiset liikkumisrajoitukset näyttivät vähentävän vammojen määrää. Ranne-, nilkka- ja olkaluun yläosan murtumissa vammat vähenivät erityisesti naisilla. Sen sijaan lonkkamurtumien ilmaantuvuuteen liikkumisrajoituksilla ei näytä olleen vaikutusta.

Teksti
Henri Nygren, Itä-Suomen yliopisto

Alkuperäistutkimus
Nygren H, Kopra J, Kröger H, Kuitunen I, Mattila VM, Ponkilainen V, Rikkonen T, Sund R, Sirola J. The effect of COVID-19 lockdown on the incidence of emergency department visits due to injuries and the most typical fractures in 4 Finnish hospitals. Acta Orthop. 2022 Mar 7;93:360-366. doi: 10.2340/17453674.2022.2252. PMID: 35257188.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan