Hyppää sisältöön

Vahvaa verkkoviestintää – Katsaus UKK-instituutin vuoteen 2019

Ukkinstituutti.fi-sivustolla oli viime vuonna yli 1,2 miljoonaa katselua. Sisällöistä suosituimmaksi nousi 18–64-vuotiaiden uudistunut liikkumisen suositus. 

UKK-instituutin vuoden 2019 suurin tapaus oli Liikuntapiirakan päivitys liikkumisen suositukseksi. Viime vuoteen mahtui runsaasti myös muuta viestintää sekä monipuolista tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa. 

Liikemittari vajaan 8000 ihmisen matkassa 

Tutkimushankkeita ja terveyden edistämisen kehittämishankkeita oli UKK-instituutissa käynnissä viime vuonna yhteensä 46. Liikkumisen, paikallaanolon ja unen väestötutkimuksemme tavoittivat aikaisempien perusopetus- ja työikäisten sijaan uudet kohderyhmät, kun toimintavuonna käynnistettiin ikäihmisten liikkumista ja kuntoa arvioiva IKLI-tutkimus sekä suunniteltiin toisen asteen opiskelijoiden LIITU-tutkimusta. 

Lisätään kuva...

Kuva 1. UKK-instituutin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tunnuslukuja vuonna 2019. 

UKK-instituutin objektiiviset liikemittarit olivat käytössä 14 suomalaisessa tutkimuksessa yhteensä 7818 ihmisellä. Liikemittareita läheteltiin vuoden mittaan myös Suomen rajojen ulkopuolelle Euroopan Unionin EUPASMOS-hankkeessa (European Union Physical Activity and Sport Monitoring System). Hankkeessa mitattiin paikallaanoloa ja liikkumista noin 5 000 eri-ikäiseltä henkilöltä lähes 20:sta Euroopan maasta kehittämillämme algoritmeilla ja liikemittareilla. 

Lisääntynyttä yhteistyötä järjestöjen kanssa 

UKK-instituutin yhteistyökumppaneiden määrä nousi vuonna 2019 170 toimijaan, joiden joukossa oli aiempaa enemmän liikunta- ja kansanterveysjärjestöjä (65). Teimme yhteistyötä tuttuun tapaan myös kotimaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja sairaanhoitopiirien, kansainvälisten partnerien sekä valtionhallinnon, kuntien ja muiden kumppanien kanssa. 

Lisätään kuva...

Kuva 2. UKK-instituutin yhteistyö eri toimijaryhmien kanssa lukuina 2019. 

Järjestöyhteistyö näyttäytyi esimerkiksi viiden potilasjärjestön kanssa toteutettuna elintapapilotti-hankkeena. Hankkeessa arvioitiin liikemittarin ja älypuhelinsovelluksen käytettävyyttä pitkäaikaissairaiden elintapaneuvonnassa, ja mukana olivat Diabetesliitto, Hengitysliitto, Luustoliitto, Parkinsonliitto ja Selkäliitto. Yhteistyötä vahvistettiin myös Liikkeelle-järjestöverkoston sekä Järjestöportaalin avulla. Verkosto kerää liikunnan ja terveyden edistäjät SOSTEn jäsenjärjestöistä ja portaali taas kokoaa tietoa ja menetelmiä heidän työnsä tueksi. 

Yli 12 000 koulutusosallistujaa, palaute erinomaista 

Vuonna 2019 UKK-instituutti järjesti itse tai oli mukana toteuttamassa 106 koulutustapahtumaa reilulle 6000 osallistujalle. Omien koulutustemme osallistujapalaute nousi viime vuodesta lukemiin 4,3 (asteikolla 1–5). Lisäksi asiantuntijamme pitivät yhteensä 119 esitelmää yleisöluennoilla ja muissa tilaisuuksissa niin Suomessa kuin ulkomailla yhteensä lähes 6000 kuulijalle. 

Lisätään kuva...

Kuva 3. UKK-instituutin koulutustoiminnan tunnuslukuja vuonna 2019. 

Viime vuoden pääkoulutustapahtuma oli 29. Terveysliikuntapäivät UKK-instituutissa lokakuussa. Helmikuussa päättynyt uusi TULE-ystävällistä joogapilatesta -ohjaajakoulutus toteutettiin toisen kerran alkaen syksyllä 2019. Lisäksi järjestettiin verkkoluentosarjat iäkkäiden liikkumisesta, unen erityispiirteistä ikäryhmittäin sekä LIITU 2018 -tutkimuksen tuloksista. Tarjolla oli myös kokonaan verkkoympäristössä opiskeltavia ohjattuja verkkokoulutuksia. 

Järjestötoimijoille järjestettiin syksyllä ensimmäistä kertaa Liikkeelle-järjestöpäivä sekä Tutkittua tietoa terveysliikunnan ja elintapaohjauksen teemoista -webinaarisarja. Syksyllä starttasi myös Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutuskokonaisuus. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hankkeessa toteutettiin Tukevasti ja turvallisesti liikkeellä -koulutus, ja Terve urheilija -ohjelma tarjosi maksuttomia Sporttimestari-palvelun koulutuksia urheiluseuroille ja lajiliitoille. 

Verkkosivuvierailut kasvoivat miltei kolmanneksen 

Verkkoviestinnän näkökulmasta vuosi 2019 oli menestys. Vierailut ukkinstituutti.fi-sivustolle kasvoivat edellisestä vuodesta huimat 30 prosenttia: verkkosivuille tehtiin yli 540 000 käyntiä, joiden aikana katseltiin yhteensä yli 1,2 miljoonaa sivua. Huippukuukausi oli lokakuu, jolloin julkistettiin uusi 18–64-vuotiaiden liikkumisen suositus. Terveysliikunta NYT -verkkolehden kävijämäärät kasvoivat puolestaan peräti 54 %. 

Lisätään kuva...

Kuva 4. UKK-instituutin verkkoviestinnän tunnuslukuja vuonna 2019. 

UKK-instituutin hankkeiden verkkosivuja uudistettiin toimintavuonna tuntuvasti: tervekoululainen.fi-sivustolla avattiin vuoden alussa ruotsinkielinen osio ja smartmoves.fi- sekä terveurheilija.fi-sivustot uudistettiin kokonaan. Samalla vierailut hankkeiden sivustoilla lisääntyivät reippaasti. Katselumäärät kasvoivat myös SlideSharessa ja YouTubessa, ja sosiaalisen median kanavamme Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä lisäsivät nekin seuraajiaan. 

Vuoden 2019 tärkeimmät uudet terveyden edistämisen aineistot olivat syksyllä uudistetut liikkumisen suositukset 18–64-vuotiaille ja yli 65-vuotiaille. Loppuvuodesta julkaistiin myös Terveysliikuntauutiset-teemalehti sähköisenä. Lehti suunnattiin erityisesti SOSTE-jäsenjärjestöille ja sen teemana oli elintapaohjaus järjestökentässä. 

Lue lisää: 

UKK-instituutin vuosikertomus 2019 (pdf) 

UKK-instituutin vuosi 2019 lukuina ja infograafeina  

28.4.2020 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan