Hyppää sisältöön

Uutta tieteellistä näyttöä eri urheilulajien terveyshyödyistä 

Miljoonat ihmiset harrastavat urheilua kuntonsa ja terveytensä hyväksi. Luotettavaa tietoa harrastuksen terveellisyydestä on kuitenkin hyvin vähän. Monikansallinen tutkijaryhmä selvitti, mitä tieteellistä näyttöä on tällä hetkellä olemassa eri urheilulajien harrastamisen terveysvaikutuksista. Tutkimuskatsauksen mukaan viidellä urheilulajilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia fyysiseen terveyteen. 

Tutkimus osoitti seuraavat päätulokset: 

  • Jalkapalloharrastus tuotti terveyshyötyjä kehon koostumukseen, veren rasvoihin, sokeriaineenvaihduntaan, verenkiertoelimistön toimintaan levossa, hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoon, luun terveyteen sekä koko vartalon voimantuottoon. 
  • Käsipalloharrastus aikaansai terveyshyötyjä kehon koostumuksessa ja hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnossa. 
  • Juoksuharrastus paransi kehon koostumusta, verenkiertoelimistön toimintaa levossa sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Lisäksi harrastus oli yhteydessä kokonaiskuolleisuuden, verenkiertoelimistön kuolleisuuden ja syöpäkuolleisuuden alenemiseen. 
  • Pyöräilyharrastus oli yhteydessä kokonaiskuolleisuuden, verenkiertoelimistön kuolleisuuden ja syöpäkuolleisuuden sekä sepelvaltimosairastuvuuden alenemiseen. 
  • Uintiharrastus paransi kehon koostumusta ja veren rasvoja. Lisäksi harrastus oli yhteydessä kokonaiskuolleisuuden alenemiseen. 

– Tutkimus tuotti uutta luotettavaa tieteellistä näyttöä siitä, että useilla urheilulajeilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia fyysiseen terveyteen. Tämä tieto osoittaa urheiluharrastusten vahvaa potentiaalia sairauksien ennalta ehkäisyssä ja hoidossa, painottaa Pekka Oja tutkijaryhmästä. Tietoa tulisi käyttää hyväksi terveydenhuollossa ja liikuntapolitiikassa. 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa 136 alkuperäistutkimusta 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta, joka tuottaa kaikkein vahvimman tieteellisen näytön selvitettävästä aiheesta. Aluksi tehtiin laaja kirjallisuushaku kuudesta sähköisestä tietokannasta. Haku tuotti yli 60 000 osumaa. 

Valintakriteereiden mukaisia alkuperäistutkimuksia tunnistettiin yhteensä 136 kpl, joista 80 oli kokeellisia interventiotutkimuksia ja 56 epidemiologisia väestötutkimuksia. Tutkittavat olivat terveitä aikuisia miehiä ja naisia. Interventiotutkimukset käsittelivät 19:ää ja väestötutkimukset 18:aa eri urheilulajia. Aineisto salli terveyttä kuvaavien tulosmuuttujien tunnistamisen, kvantifioinnin ja meta-analysoinnin viidelle eri urheilulajille: jalkapallo, käsipallo, juoksu, pyöräily ja uinti.  

Alkuperäisartikkeli:
Oja, P., Memon, A.R., Titze, S. et al. Health Benefits of Different Sports: a Systematic Review and Meta-Analysis of Longitudinal and Intervention Studies Including 2.6 Million Adult Participants. Sports Med – Open 10, 46 (2024). https://doi.org/10.1186/s40798-024-00692-x

Lisätiedot:
Pekka Oja, UKK-instituutin emeritus tutkimusjohtaja, p. 050 339 4593 ja pekka.oja(a)ukkinstituutti.fi 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan