Hyppää sisältöön

Toisen asteen opiskelijoiden liikkumista tutkitaan ensimmäistä kertaa väestötasolla

Tiedote 11.3.2020 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa selvitetään liikkumiseen liittyviä asenteita, arvoja ja kokemuksia sekä liikkumisen määrää ja intensiteettiä. Lisäksi tutkimuksessa mitataan paikallaanolon ja unen määrää.

 Maalis–toukokuussa 2020 suoma­laisten nuorten liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta kerätään tietoja sekä kyselyllä että liikemittarilla. LIITU-tutkimukseen on ensimmäistä kertaa kutsuttu mukaan tuhansia toisen asteen opiskelijoita lukioista ja ammattioppilaitoksista ympäri Suomea. Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamisesta liikemittarilla vastaa UKK-instituutti. 

– Keväällä tehtävät mittaukset ovat tähän mennessä kattavin kansallinen otos toisella asteella opiskelevien nuorten liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Tutkimuksen tulokset antavat merkittävää uutta tietoa tämän ikäryhmän liikuntakäyttäytymisestä, toteaa Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori ja LIITU-tutkimuksen johtaja Sami Kokko

– Koko LIITU-tutkimuksen ja ennen kaikkea kyselytutkimuksen taustalla on iso joukko tutkijoita. Heillä kaikilla on oma vastuualueensa ja he ovat tehneet yhteistyötä jo usean vuoden ajan lasten ja nuorten liikuntatutkimuksen parissa, Kokko kertoo. 

Kysely- ja liikemittaritiedot täydentävät toisiaan 

LIITU-tutkimuksen sähköisellä kyselyllä selvitetään mm. nuorten liikkumista, heidän hyödyntämiä liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, urheilun seuraamista, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä ja merkityksiä, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista sekä liikuntavammoja. 

Osa opiskelijoista käyttää myös liikemittaria seitsemän peräkkäistä vuorokautta. Mittari rekisteröi liikkumisen ja sen tehon, paikallaan olemisen (esim. istumisen ja makoilun) ja seisomisen sekä yöunen pituuden ja rauhallisuuden. UKK-instituutti toteuttaa mittaukset yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

– Liikemittarin avulla voidaan tunnistaa paitsi liikkumisen ja paikallaanolon kokonaisajat, myös niiden kertyminen eri pituisista jaksoista sekä sijoittuminen vuorokauden eri aikoihin, kuvailee UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari

– Liikemittarimittauksiin osallistuvat nuoret saavat myös henkilökohtaisen palautteen omasta viikon aikaisesta liikkumisen, paikallaanolon sekä unen määrästä. Toivomme, että tämä motivoisi mahdollisimman monen osallistumaan tutkimukseen, Vasankari kannustaa. 

Lisätietoa LIITU-tutkimuksesta 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein (edellisen kerran v. 2018) siten, että joka toisella kerralla kohderyhmänä ovat peruskouluikäiset ja joka toisella 2. asteen opiskelijat. Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Aiemmat LIITU-raportit 

Haastattelupyynnöt 

Jyväskylän yliopisto, apulaisprofessori, LIITU-tutkimuksen johtaja Sami Kokko, p. 040 805 3561 

UKK-instituutti, johtaja Tommi Vasankari, p. 040 505 9157 

UKK-instituutti, hallinto- ja kehitysjohtaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Jussila, p. 044 2882 123

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan