Hyppää sisältöön

Toisen asteen opiskelijoiden liikkumista tutkitaan ensimmäistä kertaa väestötasolla

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimukseen on kutsuttu mukaan tuhansia opiskelijoita lukioista ja ammattioppilaitoksista. 

Vuoden 2020 LIITU-tutkimuksessa selvitetään suomalaisten nuorten liikkumiseen liittyviä asenteita, arvoja ja kokemuksia. Lisäksi tutkimuksessa mitataan nuorten liikkumisen määrää ja intensiteettiä sekä paikallaanolon ja unen määrää. 

Tieto nuorten liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta kerätään kyselyllä ja liikemittarilla. Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamisesta liikemittarilla vastaa UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

– LIITU 2020 -tutkimusmittaukset ovat tähän mennessä kattavin kansallinen otos toisella asteella opiskelevien nuorten liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Tutkimuksen tulokset antavat merkittävää uutta tietoa tämän ikäryhmän liikuntakäyttäytymisestä, toteaa Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori ja LIITU-tutkimuksen johtaja Sami Kokko

Kysely- ja liikemittaritiedot täydentävät toisiaan 

LIITU-tutkimuksen sähköisellä kyselyllä selvitetään mm. nuorten liikkumista, heidän hyödyntämiä liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, urheilun seuraamista, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä ja merkityksiä, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista sekä liikuntavammoja. 

Kyselyyn vastaamisen ohella osa opiskelijoista käyttää myös liikemittaria seitsemän peräkkäistä vuorokautta. Mittari rekisteröi liikkumisen ja sen tehon, paikallaan olemisen (esim. istumisen ja makoilun) ja seisomisen sekä yöunen pituuden ja rauhallisuuden. Liikemittarin avulla voidaan tunnistaa paitsi liikkumisen ja paikallaanolon kokonaisajat, myös niiden kertyminen eri pituisista jaksoista sekä sijoittuminen vuorokauden eri aikoihin. 

– Liikemittarimittauksiin osallistuvat nuoret saavat henkilökohtaisen palautteen omasta viikon aikaisesta liikkumisen, paikallaanolon ja unen määrästä. Toivomme, että tämä motivoisi mahdollisimman monen osallistumaan tutkimukseen, kertoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari

LIITU-tutkimus pähkinänkuoressa 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein (edellisen kerran v. 2018) siten, että joka toisella kerralla kohderyhmänä ovat peruskouluikäiset ja joka toisella 2. asteen opiskelijat. Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Huom. Koronavirustilanteen takia LIITU 2020 -tutkimus keskeytetään niissä oppilaitoksissa, jotka osallistuvat sekä kyselyyn että liikemittarimittauksiin. Mittaukset siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Oppilaitoksiin ollaan yhteydessä ajankohdan varmistuttua. Vain kyselyyn osallistuvat oppilaitokset voivat jatkaa tutkimusta. Näille oppilaitoksille on lähetetty asiasta tarkemmat ohjeet. 

Lue lisää 

UKK-instituutin tiedote 11.3.2020: Toisen asteen opiskelijoiden liikkumista tutkitaan ensimmäistä kertaa väestötasolla 

Jyväskylän yliopiston tiedote 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) UKK-instituutin tutkimushakemistossa 

Aiemmat LIITU-raportit 

LIITU2020-sivusto tutkimukseen osallistuville 

Muokattu 16.3.2020: Poistettu kevääseen viittaavat ilmaisut ja lisätty tieto koronavirustilanteen vaikutuksesta LIITU 2020 -tutkimukseen. 

11.3.2020 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan