Hyppää sisältöön

Toimintakykyä ikääntymiseen Varsinais-Suomessa

Toimintakykyisenä ikääntyminen -projektissa tavoitellaan korkealle Varsinais-Suomessa: voima- ja tasapainoharjoittelun lisäämistä, palvelupolkujen parantamista ja varhaista tunnistamista.

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa on alkanut kesäkuussa 2022 Toimintakykyisenä ikääntyminen -projekti, joka päättyy vuoden 2023 lopussa. Projektin tavoitteita ovat muun muassa ikääntyneiden voima- ja tasapainoharjoittelumahdollisuuksien parantaminen alueella ja liikuntapalvelupolkujen sujuvoittaminen. Lisäksi tavoitellaan sitä, että ammattilaiset tunnistavat ikääntyneet, jotka hyötyvät hyvinvointia ja toimintakykyä edistävästä toiminnasta ja ohjaavat heitä kuntien liikuntapalveluihin, järjestöjen ja seurakuntien toimintaan.

Tavoitteista toimenpiteisiin

Vuoden 2023 alussa valmistui tekemämme alueellisen ikääntyneiden liikuntapalveluiden nykytilanteen selvitys. Varsinais-Suomessa on 27 kuntaa, joista jokaisen kanssa on oltu yhteydessä projektin aikana, ja 25 kuntaa osallistui tarkempaan haastatteluun selvitystä varten. Selvityksestä saatua tietoa on esitelty eri foorumeissa, kuten hyte-jaostossa ja kuntien liikuntatoimijoille.

Hyvinvointialueen vielä rakentuessa on ollut tärkeää tunnistaa oleelliset yhdyspinnat eri toimintojen osalta ja hahmottaa, miten asiat ja toimijat limittyvät toisiinsa. Tärkeässä osassa onkin ollut monipuolinen yhteistyö eri tahojen, kuntien ja hyvinvointialueen eri palvelualueiden kanssa. Merkittäviksi yhteistyötahoiksi ovat muodostuneet esimerkiksi Liiku ry ja Ikäinstituutti. Varsinais-Suomen kunnilla oli mahdollisuus hakea Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen ja 26 kuntaa haki mukaan. Tämä osoittaa, että asia on koettu tärkeäksi ja yhteistä tahtotilaa alueella on. Vuosien 2023–2025 aikana jatketaan siis edelleen liikuntapalvelupolun ja voima- ja tasapainoharjoittelun edistämistä alueella, mikä varmistaa kehittämisen jatkumisen projektin päätyttyäkin.

Ikääntyneen ääni kuuluviin

Olemme pitäneet tärkeänä, että ikääntyneet ovat olleet mukana projektissamme. Ikääntyneiden kanssa on toteutettu työpajoja, joissa he ovat kertoneet, mitkä asiat saavat voimaan hyvin ja mitkä asiat edistävät toimintakykyä. Kerätyn tiedon pohjalta jatkotyöpajoissa on edelleen tunnistettu ilmiöitä, jotka voivat olla esteenä tai jotka voivat toisaalta olla edistämässä toimintakykyä ja hyvinvointia edistävään toimintaan osallistumiselle ja tekemiselle. Esille on noussut mm. yhteiskuntaan, palveluiden järjestämiseen ja yksilöön liittyviä tekijöitä.

Myös järjestöjen ja seurakuntien kanssa on pohdittu näitä ilmiöitä ja yhteistä työskentelyä jatketaan vielä saman teeman parissa. Näistä työpajoista saatua tietoa pyrimme tuomaan esille, jotta ammattilaiset voivat sitä omassa työssään hyödyntää. Ei välttämättä tule ajatelleeksi, että ikääntyneen osallistumisen esteenä voi olla palveluntuottajan liian raskas ovi. Tai vaikkapa se, että paikkakunnalla ei ole poliisia, ja iltaiset levottomuudet saattavat aiheuttaa tunteen turvattomuudesta, ja siksi kynnys lähteä kotoa voi olla korkea. Ja toisaalta osallistumista voi edistää se, että tarjolla on maksuttomia tilaisuuksia, ne ovat päiväaikaan ja on joku, joka tuuppaa liikkeelle.

Osallistavaa yhteistyötä

Ikääntyneiden varhaisen tunnistamisen avuksi on luonnosteltu liikennevalomallia, joka pohjautuu Turun liikuntapalveluissa käytössä olleeseen malliin. Malli on luonnosvaiheessa ja sen kehittämistä pyritään jatkamaan eri ammattilaisten kanssa. Lue lisää mallista

Toteutimme myös Ikäystävällisyys nyt -kampanjan kevään 2023 aikana. Pyysimme varsinaissuomalaisia ilmiantamaan ja ideoimaan ikäystävällisiä tekoja. Ilahduimme suuresti yli 70 ideasta ja siitä, että liikuntaan liittyviä ideoita ja ilmiantoja tuli runsaasti! Toivottiin esimerkiksi lisää ulkoliikuntapaikkoja, yhteisiä kävelylenkkejä, tanssitapahtumia jne. Katso lisätietoja kampanjasta

Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa olemme laatimassa Suuntaviivat ja hyviä käytänteitä ikääntyneiden liikunnan edistämiseen Varsinais-Suomessa. Lue lisätietoa

Olemme järjestäneet yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa ikääntyneille ja ammattilaisille kaksi webinaaria: Koton o hyvä ol ja assu – eiks vaa olekki? -verkkoseminaari ja Kulttuurista ja liikunnasta hyvinvointia ikääntyneille -verkkoseminaari. Webinaareja on suunnitteilla vielä syksyksi.

Näitä ja paljon muita toimenpiteitä on tehty ja tehdään edelleen projektin aikana. Jos tämä teema jäi kiinnostamaan tai haluat kuulla lisää, sinulla on vinkki asiaan liittyen tai haluat verkostoitua, meihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä!

Kesäisin kehittämisterveisin, Toimintakykyisenä ikääntyminen -projektiväki

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan