Hyppää sisältöön

Terveystiedon tunnit vahvemmin tukemaan liikkumisen edistämistä

Tiedote 9.5.2019 

Terveystiedon tunneille suunniteltu oppimissisältö liikkumisesta vaikutti myönteisesti kahdeksasluokkalaisten aikomukseen liikkua seuraavalla viikolla, viikoittaisiin vapaa-ajan liikkumiskertoihin, liikkumissuosituksen täyttymiseen ja kokemukseen ruutuajan rajoittamisesta perheessä. 

– Positiiviset vaikutukset näkyivät kolmen terveystiedon tunnin jälkeen ja olivat edelleen havaittavissa noin puolen vuoden kuluttua, kertoo Tampereella toteutetun Kasit liikkeelle! -tutkimuksen vastuututkija Minna Aittasalo UKK-instituutista. 

Vaikuttavuuden lisäksi tutkimuksessa selvitettiin suunnitellun oppimissisällön toteutumista koulun arjessa sekä opettajien näkemyksiä oppimissisällöstä ja siihen tuotetusta Feet Energy -materiaalista. Materiaali koostui oppilaille ja kotiväelle suunnatusta lehtisestä sekä animaatiosta ja luokkajulisteesta. 

Kasit liikkeelle! -tutkimuksen taustalla oli huoli suomalaisten nuorten vähäisestä liikkumisesta ja toisaalta siitä, että monet edistämiskeinoista tavoittavat parhaiten ne nuoret, jotka muutenkin liikkuvat. 

– Tutkimuksen suunnittelun lähtökohtana oli se, että perusopetuksen terveystiedon tunnit kohdistuvat tasapuolisesti kaikkiin nuoriin, Aittasalo toteaa. 

– Tekemämme kyselyn mukaan tunteja kuitenkin hyödynnetään liikkumisen edistämisessä vaihtelevasti. Parhaimmillaan terveystiedon tunnit voisivat tehokkaasti täydentää koulujen muuta liikkumisen edistämistä, Minna Aittasalo päättää. 

Tampereen kaupungin kaikki 14 peruskoulua osallistuivat Kasit liikkeelle! -tutkimukseen. Koulut arvottiin koe- ja vertailuryhmään. Koeryhmän kouluissa 14 terveystiedon opettajaa toteutti käyttäytymisteoriaan perustuvat terveystiedon tunnit kaikilla kahdeksansilla luokilla (oppilaita 690, luokkia 36). Vertailuryhmän kouluissa 14 terveystiedon opettajaa toteutti tunnit normaaliin tapaan (oppilaita 860, luokkia 41). 

Feet Energy -materiaali: 

Maksuton aineisto on saatavilla Terve koululainen -hankkeen verkkosivuilla

Alkuperäisjulkaisu: 

Aittasalo M, Jussila AM, Tokola K, Sievänen H, Vähä-Ypyä H, Vasankari T. Kids Out; evaluation of a brief multimodal cluster randomized intervention integrated in health education lessons to increase physical activity and reduce sedentary behavior among eighth graders. BMC Public Health 2019;19:415. 

Haastattelupyynnöt: 

UKK-instituutti, erikoistutkija Minna Aittasalo, 046 922 2094, minna.aittasalo(a)ukkinstituutti.fi 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan