Hyppää sisältöön

Terveystiedon tunnit vahvemmin tukemaan liikkumisen edistämistä

Tampereella toteutetussa Kasit liikkeelle! -tutkimuksessa terveystiedon tunneille integroitu oppimissisältö vaikutti myönteisesti kahdeksasluokkalaisten liikkumiseen. 

Kasit liikkeelle! -tutkimukseen osallistui Tampereen kaupungin kaikki 14 peruskoulua. Tulokset osoittavat, että terveystiedon tunneille suunnitellulla liikkumisen oppimissisällöllä oli myönteinen vaikutus kahdeksasluokkalaisten aikomukseen liikkua seuraavalla viikolla, viikoittaisiin vapaa-ajan liikkumiskertoihin, liikkumissuosituksen täyttymiseen ja kokemukseen ruutuajan rajoittamisesta perheessä. 

– Positiiviset vaikutukset näkyivät kolmen terveystiedon tunnin jälkeen ja olivat edelleen havaittavissa noin puolen vuoden kuluttua, kertoo Kasit liikkeelle! -vastuututkija Minna Aittasalo UKK-instituutista. 

Vaikuttavuuden lisäksi Kasit liikkeelle! -tutkimuksessa selvitettiin suunnitellun oppimissisällön toteutumista koulun arjessa sekä opettajien näkemyksiä oppimissisällöstä ja siihen tuotetusta Feet Energy-materiaalista. Tutkimuksen taustalla oli huoli suomalaisten nuorten vähäisestä liikkumisesta ja toisaalta siitä, että monet edistämiskeinoista tavoittavat parhaiten ne nuoret, jotka muutenkin liikkuvat. 

– Tutkimuksen suunnittelun lähtökohtana oli se, että perusopetuksen terveystiedon tunnit kohdistuvat tasapuolisesti kaikkiin nuoriin, Aittasalo toteaa. 

– Tekemämme kyselyn mukaan tunteja kuitenkin hyödynnetään liikkumisen edistämisessä vaihtelevasti. Parhaimmillaan terveystiedon tunnit voisivat tehokkaasti täydentää koulujen muuta liikkumisen edistämistä, Aittasalo päättää. 

Maksuton Feet Energy -materiaali: 

Maksuton aineisto on saatavilla Terve koululainen -hankkeen verkkosivuilla

Alkuperäisjulkaisu: 

Aittasalo M, Jussila AM, Tokola K, Sievänen H, Vähä-Ypyä H, Vasankari T. Kids Out; evaluation of a brief multimodal cluster randomized intervention integrated in health education lessons to increase physical activity and reduce sedentary behavior among eighth graders. BMC Public Health 2019;19:415. 

Lue lisää: 

Tiedote 9.5.2019: Terveystiedon tunnit vahvemmin tukemaan liikkumisen edistämistä 
Kasit liikkeelle! UKK-instituutin tutkimushakemistossa 

9.5.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan