Hyppää sisältöön

Tampereella tutkitaan lasten ja nuorten liikkumista, paikallaanoloa ja unta etäopiskeluaikana

Tiedote 5.5.2020 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa selvitetään tamperelaisten oppilaiden liikkumista, paikallaanoloa ja unta koronaviruksen aiheuttaman etäopiskelun aikana. Liikemittarimittaukset ja kyselyt toteutetaan toukokuun alkupuoliskolla. 
 

Perusopetuksen ja toisen asteen etäopiskelu on vaikuttanut monella tavalla lasten ja nuorten elämään. Kevään aikana on myös pohdittu, miten erilainen arki näkyy lasten ja nuorten liikkumisessa. Koulunkäynnin muutoksen lisäksi organisoitu harrastustoiminta on suurimmaksi osaksi keskeytetty tai sitä tehdään toistaiseksi etäohjeistusten varassa. Lasten ja nuorten luontaista vapaa-ajan liikkumista on myös osin rajoitettu useiden paikkojen ollessa suljettuna. 

UKK-instituutti kerää aktiivisten opettajien avustuksella liikemittaritietoa lasten ja nuorten liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta seitsemän vuorokauden ajan. Lisäksi oppilaat vastaavat sähköiseen kyselyyn. Mukaan on saatu kahdeksan tamperelaisen koulun oppilaita perusopetuksesta ja 2. asteelta. Tutkimuskutsuja on jaettu erityisesti viidennen, seitsemännen ja yhdeksännen luokan oppilaille. Myös lukion ensimmäisen ja toisen luokan opiskelijoita on mukana tutkimuksessa. 

– Opettajat ovat pystyneet kevään aikana ihmetekoihin nyt myös LIITU-tutkimuksen osalta. Saimme koottua pääosin Tampereen seudun liikunnan ja terveystiedon opettajien avustuksella useita satoja osallistujia, iloitsee UKK-instituutin hallinto- ja kehitysjohtaja Anne-Mari Jussila

Toukokuussa toteutettava tutkimus antaa arvokasta tietoa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä poikkeusoloissa. Tarkoituksena on vertailla tuloksia normaaliolojen LIITU-tutkimustuloksiin. 

– Tutkimukseen osallistuvat nuoret saavat myös henkilökohtaisen palautteen omasta viikon aikaisesta liikkumisen, paikallaanolon sekä unen määrästä. Tämä on pienin mahdollinen kiitos siitä, että saamme lapsia ja nuoria mukaan tutkimukseemme, Jussila toteaa. 

Kysely- ja liikemittaritiedot täydentävät toisiaan 

LIITU-tutkimuksessa hyödynnettävä liikemittari rekisteröi liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon (kuten istumisen ja makoilun) ja seisomisen sekä yöunen pituuden. 

– Liikemittarin avulla voidaan tunnistaa paitsi liikkumisen ja paikallaanolon kokonaisajat, myös niiden kertyminen eri pituisista jaksoista sekä sijoittuminen vuorokauden eri aikoihin. Lisäksi saamme tietoa unen rauhallisuudesta, Jussila kuvailee. 

Liikemittarin rinnalla selvitetään sähköisellä päiväkirjalla esimerkiksi lasten ja nuorten nukkumaanmenoaikoja ja opiskeluun käytettyä aikaa. Verkossa täytettävällä laajemmalla kyselyllä selvitetään lisäksi mm. vapaa-ajan liikkumisen muotoja ja liikkumisen esteitä. 

Lisätietoa LIITU-tutkimuksesta 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein siten, että joka toisella kerralla kohderyhmänä ovat peruskouluikäiset ja joka toisella 2. asteen opiskelijat. Kyselyn toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus apulaisprofessori Sami Kokon johdolla ja liikemittarimittauksista UKK-instituutti johtajansa Tommi Vasankarin johdolla. 

Ensimmäinen LIITU-tutkimus toteutettiin vuonna 2014. Kuluvan kevään aikana oli tarkoitus kerätä ensimmäinen 2. asteen otos. LIITU-tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Haastattelupyynnöt 

UKK-instituutti, hallinto- ja kehitysjohtaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Jussila, p. 044 2882 123, anne-mari.jussila(a)ukkinstituutti.fi 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan