Hyppää sisältöön

Tampereella tutkitaan lasten ja nuorten liikkumista etäopiskeluaikana

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa selvitetään tamperelaisten oppilaiden koronakevään aikaista liikkumista, paikallaanoloa ja unta. 

Perusopetuksen ja toisen asteen etäopiskelu on vaikuttanut monella tavalla lasten ja nuorten elämään. Kevään aikana on myös pohdittu, miten erilainen arki näkyy lasten ja nuorten liikkumisessa. UKK-instituutti on tarttunut toimeen lasten ja nuorten koronakevään aikaisen liikuntakäyttäytymisen kartoittamiseksi. 

– Keräämme aktiivisten opettajien avustuksella liikemittaritietoa lasten ja nuorten liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta seitsemän vuorokauden ajan toukokuun alkupuoliskolla. Lisäksi oppilaat vastaavat sähköiseen kyselyyn, kertoo UKK-instituutin hallinto- ja kehitysjohtaja Anne-Mari Jussila

Mukaan on saatu kahdeksan tamperelaisen koulun oppilaita perusopetuksesta ja 2. asteelta. Tutkimuskutsuja on jaettu erityisesti viidennen, seitsemännen ja yhdeksännen luokan oppilaille. Myös lukion ensimmäisen ja toisen luokan opiskelijoita on mukana tutkimuksessa. 

– Opettajat ovat pystyneet kevään aikana ihmetekoihin nyt myös LIITU-tutkimuksen osalta. Saimme koottua pääosin Tampereen seudun liikunnan ja terveystiedon opettajien avustuksella useita satoja osallistujia, Jussila iloitsee. 

Toukokuussa toteutettava tutkimus antaa arvokasta tietoa lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä poikkeusoloissa. Tarkoituksena on vertailla tuloksia normaaliolojen LIITU-tutkimustuloksiin. 

– Tutkimukseen osallistuvat nuoret saavat myös henkilökohtaisen palautteen omasta viikon aikaisesta liikkumisen, paikallaanolon sekä unen määrästä. Tämä on pienin mahdollinen kiitos siitä, että saamme lapsia ja nuoria mukaan tutkimukseemme, Jussila toteaa. 

Kysely- ja liikemittaritiedot täydentävät toisiaan 

LIITU-tutkimuksessa hyödynnettävä liikemittari rekisteröi liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon (kuten istumisen ja makoilun) ja seisomisen sekä yöunen pituuden. 

– Liikemittarin avulla voidaan tunnistaa paitsi liikkumisen ja paikallaanolon kokonaisajat, myös niiden kertyminen eri pituisista jaksoista sekä sijoittuminen vuorokauden eri aikoihin. Lisäksi saamme tietoa unen rauhallisuudesta, Jussila kuvailee. 

Liikemittarin rinnalla selvitetään sähköisellä päiväkirjalla esimerkiksi lasten ja nuorten nukkumaanmenoaikoja ja opiskeluun käytettyä aikaa. Verkossa täytettävällä laajemmalla kyselyllä selvitetään lisäksi mm. vapaa-ajan liikkumisen muotoja ja liikkumisen esteitä. 

Lisätietoa LIITU-tutkimuksesta 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu toteutetaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein siten, että joka toisella kerralla kohderyhmänä ovat peruskouluikäiset ja joka toisella 2. asteen opiskelijat. Kyselyn toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus apulaisprofessori Sami Kokon johdolla ja liikemittarimittauksista UKK-instituutti johtajansa Tommi Vasankarin johdolla. 

Ensimmäinen LIITU-tutkimus toteutettiin vuonna 2014. Kuluvan kevään aikana oli tarkoitus kerätä ensimmäinen 2. asteen otos. LIITU-tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lue lisää: 

Tiedote 5.5.2020: Tampereella tutkitaan lasten ja nuorten liikkumista, paikallaanoloa ja unta etäopiskeluaikana 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) UKK-instituutin tutkimushakemistossa 

Aiemmat LIITU-raportit 

5.5.2020 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan