Hyppää sisältöön

Reipastehoinen liikkuminen tuo taloudellista hyötyä maailmanlaajuisesti

TUTKITTUA TIETOA MAAILMALTA

Mikäli koko maailman aikuisväestö liikkuisi reippaalla teholla vähintään 2,5 tuntia viikossa, lisäisi se maailman bruttokansantuotetta laskennallisesti 0,15–0,24 % vuodessa. Laskelmat perustuvat lisääntyneen liikkumisen myötä parantuneeseen työn tuottavuuden kasvuun sekä vähentyneeseen sairauksien ja kuolleisuuden riskiin.

Tausta

Säännöllinen liikkuminen vähentää useiden kansansairauksien, kuten korkean verenpaineen ja tyypin 2 diabeteksen riskiä. Lisäksi aikaisemman tutkimusnäytön perusteella säännöllinen, vähintään reipastehoinen liikkuminen vaikuttaa myönteisesti yksilön koettuun elämänlaatuun, vähentää terveyspalveluiden käyttöä ja sairauspoissaoloja.

Aikaisemmissa tutkimuksissa iso osa liikkumisen myönteisistä talousvaikutuksista on perustunut ainoastaan vähentyneeseen terveyspalveluiden käyttöön. Näin ollen suuri osa liikkumisen positiivisista vaikutuksista on jäänyt raportoimatta. Tiedetään kuitenkin, että liikunnallisesti aktiiviset henkilöt elävät usein pidempään ja paremman terveyden ansioista heillä saattaa olla pidempi työura, jolloin he maksavat työuransa aikana enemmän tuloveroja, mutta myös kuluttavat elämänsä aikana enemmän rahaa tavaroihin ja palveluihin.

Tutkimuksen tavoite ja tulokset

British Journal of Sports Medicine -lehdessä julkaistussa kansainvälisessä tutkimuksessa arvioitiin aikuisväestön lisääntyneen liikkumisen yhteyttä yhteiskunnalle muodostuviin pitkän aikavälin taloudellisiin hyötyihin.

Arviointitutkimuksen laskelmat perustuvat oletukseen, jossa tämänhetkistä aikuisväestön itseraportoitua liikkumisen määrää verrataan optimaaliseen tilanteeseen, jossa kaikki liikkuvat reippaalla teholla vähintään 2,5 tuntia viikossa, mikä on kestävyysliikuntasuosituksen alaraja. Lisäksi laskelmat sisältävät oletuksen, että myönteiset muutokset liikkumisessa ovat pysyviä.

Tutkimuksen mukaan lisääntyneen liikkumisen ansiosta maailman bruttokansantuote (kaikissa maissa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo vuoden aikana) olisi vuosittain keskimäärin 0,15–0,24 % nykyistä korkeampi 30 vuoden tarkastelujaksolla eli lisäystä olisi laskennallisesti 314–446 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Laskelmien myönteinen kehitys perustuu liikkumisen myötä parantuneeseen aikuisväestön terveyteen, vähentyneeseen kuolleisuuteen ja työn tuottavuuden kasvuun. Lisäksi työn tuottavuuden kasvun ennakoidaan kasvavan vähentyneiden sairauspoissaolojen ja presenteismin (työntekijä on töissä sairaana, jolloin työn tuottavuus usein heikko) ansioista.

Siitä huolimatta, että on epätodennäköistä saada koko maailman aikuisväestö liikkumaan terveyden kannalta riittävällä tasolla, on se tavoite, jota kohti eri yhteiskunnan toimijoiden kannattaa toiminnallaan pyrkiä.

Tutkimusartikkelin tiedot
Hafner M, Yerushalmi E, Stepanek M, Phillips W, Pollard J, Deshpande A, Whitmore M, Millard F, Subel S, van Stolk C. Estimating the global economic benefits of physically active populations over 30 years (2020–2050). Br J Sports Med. 2020;54(24):1482–1487. doi: 10.1136/bjsports-2020–102590.

Referoija
tutkija, TtM, fysioterapeutti Päivi Kolu, UKK-instituutti

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan