Hyppää sisältöön

Pyöräily ja liikuntasuositukset: lisää tutkimusta tarvitaan

UKK-instituutin erikoistutkija Minna Aittasalo kommentoi Twitter-keskustelua pyöräilyn yhteydestä liikuntasuosituksen täyttämiseen. 

Twitterissä nousi syyskuun viimeisellä viikolla esiin hollantilainen tutkimus, jonka mukaan pyörällä liikkuvat tavoittavat viikoittaisen liikuntasuosituksen helpoiten. UKK-instituutin erikoistutkija Minna Aittasalo mainitsee, että hollantilaistutkimus ei suinkaan ole ainoa, joka tarkastelee asiaa tästä näkökulmasta. 

– Aiheesta on julkaistu useita muitakin ulkomaisia tutkimuksia, joiden tulokset ovat varsin yhdenmukaiset: työmatkakävelijöiden ja -pyöräilijöiden fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä on suurempi kuin henkilöautolla töihin kulkevien, Aittasalo kertoo. 

– Samanlainen havainto on tehty joukkoliikenteen käyttäjistä, jotka hyödyntävät fyysisesti aktiivisia kulkutapoja siirtyäkseen joukkoliikenteen pysäkeille ja jotka ovat siten fyysisesti aktiivisempia kuin henkilöautoilijat. 

Asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Aittasalo huomauttaa, että tutkimuksissa kävelyn ja pyöräilyn sekä muun fyysisen aktiivisuuden määrää on yleisimmin arvioitu kyselyllä, mihin liittyy monenlaisia itseraportoinnin epäkohtia. 

– Vastaajat ovat usein myös valikoitunutta porukkaa, mikä heikentää tiedon yleistettävyyttä. Lisäksi suurin osa tutkimuksista on tehty nk. poikkileikkausasetelmassa, minkä vuoksi syy-seuraus-suhde jää epäselväksi. 

Yhdeksi ratkaisuksi Aittasalo ehdottaa seurantatutkimuksia. Niiden avulla voitaisiin selvittää, mitä fyysiselle kokonaisaktiivisuudelle tapahtuu, kun kulkutapatottumukset muuttuvat. 

– Onhan mahdollista, joskaan ei toivottavaa, että esimerkiksi työmatkakävelyn tai -pyöräilyn lisääntyminen vähentää muuta vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta, jolloin fyysinen kokonaisaktiivisuus pysyy samana tai jopa vähenee, Aittasalo pohtii. 

– Muutama tällainen tutkimus on jo tehty ulkomailla, mutta aihetta on syytä tutkia lisää ja – kuten Pyöräliitto ehdottaa – myös Suomessa. 

8.10.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan