Hyppää sisältöön

Move!-osaamista parannetaan UKK-instituutin johdolla

UKK-instituutti hallinnoi Opetushallituksen rahoittamaa Move!-järjestelmän täydennyskoulutusta ensi lukuvuoden aikana. 

Move! on 5. ja 8. vuosiluokan oppilaiden fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen seuranta- ja palautejärjestelmä, joka otettiin käyttöön 2016. Koulujen henkilöstöä on koulutettu järjestelmän käyttöön sen olemassaolon ajan, mutta käytännön tasolla Move! on silti vielä melko uusi asia monelle opettajalle. 

‒ On hienoa, että Opetushallitus halusi panostaa Move!-järjestelmän täydennyskoulutukseen ja että me saimme roolin hallinnoida koulutuskokonaisuutta, kiittää hallinto- ja kehitysjohtaja Anne-Mari Jussila UKK-instituutista. 

UKK-instituutin tavoitteena on kouluttaa yhdessä useiden eri toimijoiden kanssa muutama sata perusopetuksen ammattilaista ensi lukuvuoden aikana. 

‒ Osaamisen kehittäminen on mahdollista myös täysin verkkokoulutuksen muodossa. Koulutussisällöt rakennetaan niin, että opettajien ja kouluterveydenhuollon ääni pääsee kuuluviin ja arjen asioita ratkotaan yhdessä koulutusten aikana, Jussila kuvailee. 

Yhteistyöllä hyvinvointia 

Move! toteutuu kouluyhteisössä parhaiten silloin, kun kaikki koulun aikuiset kokevat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen yhteiseksi tehtäväkseen. Move!-järjestelmä on hyvin toteutettuna erinomainen opettajan työväline oppilaan toimintakyvyn seuraamiseen ja kehittämiseen. 

‒ Move!-järjestelmän merkittävin saavutus on luultavimmin koululiikunnan ja kouluterveydenhuollon välisen yhteistyön käynnistäminen. Se on ainutlaatuista koko maailmassa, kehuu opetusneuvos Matti Pietilä Opetushallituksesta. 

Yhteistyö on Pietilän mukaan vasta lähtöviivalla, mutta sillä on valtaisa potentiaali lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. 

‒ Keskeisintä Move!-järjestelmän kaikissa vuorovaikutustilanteissa on lasten ja nuorten kannustaminen ja motivoiminen liikkumaan sekä ylläpitämään ja kehittämään omaa toimintakykyään, Pietilä korostaa. 

Vaikuta Move!-koulutuksen sisältöön 

Opettajilla ja kouluterveydenhuollon edustajilla on mahdollisuus vaikuttaa viisimoduulisen Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutuksen sisältöön vastaamalla lyhyeen ennakkokyselyyn. Kyselyvastauksien avulla viilataan puolipäiväisten lähikoulutusten ja verkkopakettien sisältöjä sekä haarukoidaan asiantuntijoita ja arjen toimijoita puhujiksi. Sähköinen kysely on auki toukokuun loppuun asti. 

Lue lisää 

  • Tutustu koulutukseen Terve koululainen -hankkeen sivulla Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon  
  • Vastaa Move!-koulutuksen ennakkokyselyyn  
  • Lue lisää Move!-järjestelmästä  

24.5.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan