Hyppää sisältöön

Motionsrekommendation för över 65-åringar har publicerats

Den förnyade rekommendationen översattes i samarbete med Folkhälsan och kan laddas ner på UKK-institutets webbsida. 

Motionsrekommendation per vecka för över 65-åringar berättar hur mycket man behöver motionera för hälsan samt ger exempel på hur man kan öka vardagsrörelse. På samma gång har den gamla motionskakan uppdaterats till den nya motionsrekommendationen för äldre. 

Mångsidig rörelse ger dig hälsa och funktionsförmåga – Några minuter per gång räcker 

Den nya motionsrekommendationen för äldre framhåller mångsidig motion. Syftet med rekommendationen är motion och rörelse som upprätthåller eller förbättrar funktionsförmåga. Man har också tagit bort kravet på att röra på sig i minst 10 minuter per gång. Nu räcker det med bara några minuters motion för att få hälsovinster. 

För över 65-åringar rekommenderas 2 h 30 min rask eller 1 h 15 min ansträngande motion per vecka. Ytterligare betonas muskelstyrka och balans mer än i de vuxnas motionsrekommendation. Man ska träna muskelstyrka, balans och rörlighet minst två gånger i veckan. Denna hjälper till att klara sig i vardagen, trygga rörelseförmåga samt till exempel förebygga fallolyckor. 

En lämplig balans mellan vila och rörelse 

Liksom de vuxnas rekommendation, beaktar den förnyade 65+ motionsrekommendationen också lätt rörelse. Det finns vetenskapliga belägg för att också lättare motion har hälsofrämjande effekter, särskilt för de som rör på sig lite. Även lätt motion kan förbättra blodsocker- och fettvärden, upprätthålla ledernas rörlighet och öka blodcirkulationen. 

Enligt 65+ motionsrekommendationen ska man ta pauser i stillasittandet varje dag alltid då man kan. Rekommendationen tar ställning också till sömn. Tillräcklig sömn och motion har tillsammans märkbara effekter på hälsan, och sömnens betydelse för återhämtningen är stor. 

Rör  dig mångsidigtVarje dag. 

65+ motionsrekommendation

Bild 1. Motionsrekommendation per vecka för över 65-åringar. 

Bekant dig med motionsrekommendation för äldre. 

Läs mer: 

Motionsrekommendation per vecka för 18–64-åringar 

Andra motionsrekommendationer (på finska) 

13.5.2020 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan