Hyppää sisältöön

Masennusoireet ovat yhteydessä alentuneeseen elämänlaatuun ja työkykyyn

TUTKITTUA TIETOA UKK-INSTITUUTISTA

Masennusoireet ja monikipuisuus olivat yhteydessä alentuneeseen elämänlaatuun alaselkäkipuisilla naishoitajilla. Lisäksi masennusoireet olivat yhteydessä alentuneeseen työkykyyn. Tämä selvisi UKK-instituutin Nurse-tutkimuksen tuoreessa julkaisussa, jossa selvitettiin masennusoireiden ja monikipuisuuden yhteyttä elämänlaatuun ja työkykyyn epäspesifiä alaselkäkipua potevilla naishoitajilla.

Masennusoireet heijastuvat elämänlaatuun, työ- ja toimintakykyyn sekä yleiseen terveyteen. Myös selkäkipu vaikuttaa edellä mainittuihin tekijöihin ja on yleistä fyysisesti raskaissa ammateissa kuten hoitotyössä. Selkäkipu ja masennus ovat yhteydessä toisiinsa ja voivat voimistaa toistensa vaikutuksia: Selkäkipu voi altistaa masennusoireille ja masennusoireet voivat voimistaa selkäkivun kokemusta.

Tässä tutkimuksessa reilu neljäsosa (28 %) hoitohenkilöstöstä ilmoitti vähintään kohtalaisia masennusoireita ja yli 70 prosenttia ilmoitti monikipuisuutta eli kipua kolmessa tai useammassa kehon kohdassa.

Masennusoireet olivat yhteydessä sekä elämänlaadun fyysiseen että psyykkiseen ulottuvuuteen: Runsaammat oireet olivat yhteydessä heikompaan koettuun terveyteen, sosiaaliseen toimintakykyyn, tarmokkuuteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja psyykkiseen roolitoimintaan. Lisäksi runsaammat masennusoireet olivat yhteydessä alentuneeseen työkykyyn.

Monikipuisuus oli yhteydessä ainoastaan elämänlaadun fyysiseen ulottuvuuteen: Runsaampi kipu oli yhteydessä heikompaan fyysiseen toimintakykyyn ja koettuun terveyteen. Elämänlaadun psyykkiseen ulottuvuuteen tai työkykyyn monipuisuudella ei ollut yhteyttä.

Näin tutkittiin

Tutkimus on osa Nurse-RCT-tutkimusta, jonka tavoitteena oli selvittää lihaskuntoharjoittelun ja neuvonnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta alaselkäkipuun, selän liikehallintaan ja välttämiskäyttäytymiseen. Tavoitteena oli vähentää työssä käyvien, epäspesifistä selkäkivusta kärsivien naishoitajien kipua, sen uusiutumista/pitkittymistä sekä niihin liittyviä toiminnan haittoja ja sairauspoissaoloja.

Tutkimukseen osallistui 219 naishoitajaa, jotka työskentelivät fyysisesti raskaissa hoitotyön tehtävissä Tampereen kaupungin terveystoimessa ja yliopistollisessa sairaalassa, ja heillä oli ollut selkäkipuja alle puoli vuotta. Osallistujat olivat 30–55-vuotiaita (keski-ikä oli 46 vuotta) ja he olivat työskennelleet nykyisessä tehtävässään keskimäärin 11 vuotta. Suurin osa (70 %) teki vuorotyötä.

Julkaisun tiedot

Virkkunen T, Husu P, Tokola K, Parkkari J, Kankaanpää M. Depressive Symptoms Are Associated With Decreased Quality of Life and Work Ability in Currently Working Health Care Workers With Recurrent Low Back Pain. J Occup Environ Med. 2022 Sep 1;64(9):782-787. doi: 10.1097/JOM.0000000000002586

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan