Hyppää sisältöön

Maastohiihtäjillä astma yli kaksi kertaa muuta väestöä yleisempää

TUTKITTUA TIETOA SUOMESTA

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa astma oli hiihtäjillä noin 2,5 kertaa yleisempää kuin muulla väestöllä. Astma myös alkoi hiihtäjillä muuta väestöä myöhemmin.

Tässä tutkimuksessa lääkäri oli todennut astman 26 prosentilla maastohiihtäjistä ja 9 prosentilla verrokeista, sen sijaan sukupuolten välillä ei ollut eroja.

Astma yleistyy hiihtäjillä nopeasti 12 ikävuoden jälkeen

Aiemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että astma alkaa maastohiihtäjillä tyypillisesti myöhemmällä iällä kuin muulla väestöllä. Tässä tutkimuksessa hiihtäjät olivat saaneet astmadiagnoosin keskimäärin 15 vuoden iässä ja verrokit keskimäärin 10 vuoden iässä. Astman esiintyvyys nousi hiihtäjillä nopeasti 12 ikävuoden jälkeen ja ero muuhun väestöön oli tilastollisesti merkitsevä 14 ikävuoden jälkeen. 57 prosenttia hiihtäjistä sai astmadiagnoosin vuoden sisällä oireiden alkamisesta.

Astma oli yhtä yleistä hiihtäjillä ja verrokeilla ennen hiihdon tyypillistä aloitusikää. Ero astman esiintyvyydessä tuli esiin vasta hiihdon aloittamisen jälkeen. Oireet alkoivat keskimäärin 6,2 vuoden kuluttua hiihtouran alusta. Hiihtäjien vanhemmilla tai sisaruksilla oli astmaa verrokkeja useammin.

Astman hallinta on hiihtäjillä pääsääntöisesti hyvä ja lääkitystä käytetään säännöllisesti

Astman hallinta oli hyvä 89 %:lla hiihtäjistä ja 99 % astmaa sairastavista hiihtäjistä käytti lääkitystä. Hoitavan lääkkeen jatkuva käyttö oli yleisempää hiihtäjillä kuin verrokeilla, jotka useammin käyttivät hoitavaa lääkitystä kausittain.

Hiihtäjät käyttivät avaavaa lääkettä useammin ennaltaehkäisevästi ennen liikuntaa kuin tarvittaessa oireiden ilmaantuessa. Lähes puolet hiihtäjistä ja noin viidennes verrokeista käytti yhdistelmälääkitystä, jossa hoitava ja pitkävaikutteinen avaava lääke annostellaan yhtäaikaisesti. 

Tutkimuksen tausta ja menetelmät

Astma on monimuotoinen sairaus, johon kuuluu keuhkoputkien vaihteleva supistumisherkkyys. Hengitysteiden limakalvoilla esiintyy myös kroonista tulehdusta. Urheilijan astman taustalla ajatellaan olevan ilmateiden uudelleen muovautuminen ja ärtyvyyden lisääntyminen kestävyysharjoitteluun liittyvän runsaan keuhkotuuletuksen vuoksi.

Kylmän ja kuivan ilman hengittäminen talvisin lisää hiihtäjien hengitysteiden kuormitusta ja saattaa altistaa astmalle. Astmaan liittyvä ilmavirtauksen väheneminen alentaa urheilijan suorituskykyä ja raskaaseen kuormitukseen liittyvä runsaampi hapen tarve voi johtaa oireiden runsaampaan esiintymiseen.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin astman yleisyyttä, alkamisikää, astmaoireiden hallintaa ja astmalääkkeiden käyttöä suomalaisilla yli 13-vuotiailla kilpatason maastohiihtäjillä. Tutkimuksen kutsuttiin Hiihtoliiton kautta kaikki kansallisen tason suurimpiin kilpailuihin ilmoittautuneet hiihtäjät talvella 2019 ja kyselyyn vastasi 351 hiihtäjää. Verrokkiryhmään kutsutut vastasivat tutkimukseen osallistuneita hiihtäjiä iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti.

Referoija

ylilääkäri Kerttu Toivo, Tampereen urheilulääkäriasema, UKK-instituutti

Alkuperäisjulkaisu

Mäki-Heikkilä R, Karjalainen J, Parkkari J, Huhtala H, Valtonen M, Lehtimäki L. Higher prevalence but later age at onset of asthma in cross-country skiers compared with general population. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 21.8.2021. https://doi.org/10.1111/sms.14040

Lue lisää urheilijan astmasta Terve urheilija -ohjelman sivuilta

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan