Hyppää sisältöön

Lisää rohkeutta ja osaamista elintavoista puhumiseen

VESOTE-kärkihanke antaa ammattilaisille konkreettisia työkaluja liikuntaneuvontaan, ravitsemusohjaukseen ja unettomuuden hoitoon. 

Ohjaaja Leila Selenius vie mielenterveyskuntoutujien ryhmänsä metsään kävelylle. Tavoitteena on rauhoittua ja olla itsensä kanssa ja samalla olla jonkun joukon jäsen. Metsäkävelyllä ryhmäläiset melkein huomaamattaan myös liikkuvat itselleen sopivalla tavalla. 

– Monesti ihmiset, joiden kanssa toimin, eivät liiku oikeastaan ollenkaan. Me lähdemme liikkeelle ihan nollatasosta. Silloin pienilläkin asioilla on iso merkitys, Selenius toteaa. 
– Joskus ihmiset voivat loukkaantua, jos puutun elämäntapoihin. He voivat ajatella, että mitä ihmettä tuo liikunnasta ja unesta puhuu, kun minä tulin tänne puhumaan ihan muusta. Elintapojen puheeksi ottaminen on välillä tehtävä tunnustellen. 

Positiivinen ilmapiiri elintapaohjaukselle 

Selenius tietää mistä puhuu, sillä hän on toiminut jo 30 vuotta Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut) päihde- ja mielenterveyden toimintakeskuksessa Mielenmajassa Mikkelissä. Tällä hetkellä hän vastaa ohjaajana liikunnasta ja elintapaneuvonnasta. Selenius on yksi Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hankkeen koulutuksiin osallistujista. Hankkeen yksi päätavoitteista on kehittää ja vahvistaa sosiaali- ja terveys- sekä liikunta-alan ammattilaisten elintapaohjausosaamista. Koulutukset on jaettu kolmeen osaan: liikuntaneuvonta, ravitsemusohjaus ja unettomuuden lääkkeetön hoito. 

– Nyt kun VESOTE-hanke on nostanut elintapaohjauksen terveydenhuollossa esille valtakunnallisesti, niin asia saa paremman merkityksen. Ei ajatella enää, että mitä siellä puuhastellaan, Selenius kuittaa. 

Elintapaohjauksen lisäämisellä on mahdollista lisätä laajasti suomalaisten hyvinvointia. Elintapaohjaus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi, ja siitä on tutkitusti hyötyä myös useissa sairauksien hoito- ja kuntoutustilanteissa. 

– Haluaisimme VESOTE-hankkeessa luoda elintapaohjauksen ympärille positiivisen ilmapiirin ja madaltaa kynnystä sekä sen antamiseen että vastaanottamiseen, kertoo koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila UKK-instituutista. 

Hyvä koulutuskokonaisuus 

VESOTEn ensimmäiseen opintojaksoon liikuntaneuvonnasta osallistui syksyn aikana yli 600 ammattilaista. Selenius sai koulutuksesta vahvistusta omiin käsityksiin liikkumisen tarpeellisuudesta sekä lisää työkaluja liikuntaneuvontaan ihan arjen tasolle. 

– Osallistuin lähipäiviin ja verkkokoulutuksiin. Sain konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja arkeen ja rohkeutta ottaa asiat esille. Ravinto- ja unipuolen koulutuksia odotan innolla, tämä on hyvä kokonaisuus, Selenius kehuu. 

VESOTE-hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä, useita terveysjärjestöjä ja myös muutama liikunnan aluejärjestö. Hankkeen vaikutusalueella on yli neljä miljoona suomalaista. Essotessa elintapaneuvonnan kohderyhmäksi on nimenomaan valittu päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. 

– Koulutuksia on rakennettu alueiden omista tarpeista ja kohderyhmistä lähtien. Uskon, että juuri tästä johtuen saamamme palaute on ollut hyvää sekä sisällöllisesti että aikataulullisesti. Kehitämme täydennyskoulutussisältöjä edelleen, jotta kärkihankkeen loppuessa meillä olisi käsissä vaikuttavaksi todettu elintapaohjauksen koulutuskokonaisuus, Jussila lupaa. 

Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen 

Lisätiedot 

Anne-Mari Jussila 

hallinto- ja kehitysjohtaja, Administration and Development Director 

puh. 044 288 2123 

anne-mari.jussila(a)ukkinstituutti.fi 

VESOTE-hanke 

30.11.2017 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan