Hyppää sisältöön

Liikuntavammat lisääntyvät lasten ja nuorten keskuudessa

LIITU-tutkimus osoittaa, että liikuntavammoja sattuu aiempaa enemmän etenkin koululiikunnassa ja vapaa-ajalla. Liikuntavammojen yleistyminen on huolestuttavaa, sillä vammat vähentävät liikuntahalukkuutta ja aiheuttavat suuria kustannuksia. 

Vuonna 2018 toteutetussa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kartoitettiin liikkumisen ja paikallaanolon ohella liikunnassa sattuneita vammoja. 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemia vammoja ja tapaturmia selvitettiin kolmessa liikuntaympäristössä: urheiluseuratoiminnassa, koululiikunnassa ja vapaa-ajalla. 

Vammojen määrä selvässä kasvussa – yli puolet kokee liikuntavamman vuoden aikana 

LIITU-tutkimuksen seurantajakson aikana lisääntyivät eniten koululiikunnassa ja vapaa-ajalla sattuneet liikuntavammat. Koululiikunnassa vammoja koki vuonna 2014 14 prosenttia, mutta vuonna 2018 jo 30 prosenttia tutkimukseen osallistuneista. Vapaa-ajan liikuntavamman raportoineiden osuus on puolestaan noussut 18 prosenttiyksikköä seurantavuosien 2014 ja 2018 välillä. 

Tutkimukseen osallistuneista yli puolet (56 %) ilmoitti loukkaantuneensa liikunnan yhteydessä vähintään kerran edeltävän vuoden aikana. LIITU-raportista selviää, että erityisesti tyttöjen vammat ovat lisääntyneet ja ero poikiin on tasoittunut. Eniten vammoja sattuu urheiluseuroissa liikkuvilla: puolet (51 %) seurassa harrastavista oli loukkaantunut urheiluseuraliikunnassa vähintään kerran. 

Vammojen ehkäisy edistää liikkumista ja tuo huomattavia säästöjä 

Lasten ja nuorten liikkumista on viime vuosina edistetty monin tavoin, mikä LIITU-tutkimuksen perusteella on kuitenkin lisännyt myös liikuntavammoja. Liikkumisen edistämisen rinnalla tulee jatkaa turvallisuusnäkökulman huomioimista, jottei liikunnan terveyshyötyjä hukata vammojen myötä. 

Vaikka suurin osa liikuntavammoista on lieviä, toistuvilla ja vakavilla vammoilla on pitkäaikaisia terveyshaittoja. Nuorena koetut liikuntavammat vähentävät liikunta-aktiivisuutta ja lisäävät esimerkiksi aikaisen nivelrikon riskiä. Nivelrikon hoidosta aiheutuvat kustannukset kasvavat tulevina vuosina, jollei liikuntavammojen ehkäisyä maassamme tehosteta. 

Liikuntavammojen ehkäisy vaatii tutkitusti tehokkaiden menetelmien juurruttamista osaksi lasten ja nuorten liikuntaa kaikissa liikuntaympäristöissä. Erityisesti koulut jaurheiluseurat tavoittavat lapset ja nuoret kattavasti ja ovat tämän vuoksi otollisia paikkoja vammojen ehkäisytyön toteuttamiselle. 

Tukea vammojen ehkäisyyn tarjoaa esimerkiksi Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVE). LiVEn tavoitteena on väestön liikunnallisen elintavan edistämisen ohessa ehkäistä liikuntavammoja kolmen hankkeen (Terve urheilija, Terve koululainen, Smart Moves) avulla. Hankkeiden materiaalit ovat maksuttomia ja verkossa vapaasti saatavilla. 

LIITU 2018 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia vuodelta 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. S. Kokko & L. Martin (toim.) 

  • Kpl 10: Parkkari J, Kannus P, Leppänen M. Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa. 

Lisätietoa: 

terveurheilija.fi | tervekoululainen.fi | smartmoves.fi 

Tiedote 4.2.2019: Liikuntavammat lisääntyvät lasten ja nuorten keskuudessa 

4.2.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan