Hyppää sisältöön

Liikuntaneuvonnalla toimintakykyä Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Voi paremmin -hanke perustuu VESOTE-hankkeen opeille. 

Alkuvuodesta 2019 käynnistyneessä Voi paremmin – liikuntaneuvonnalla toimintakykyisyyttä Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa keskitytään liikuntaneuvonnan lisäämiseen palvelupolkuja vahvistamalla. Kohderyhminä ovat lihavat lapset perheineen sekä lihavat aikuiset, jotka kärsivät tuki- ja liikuntaelinsairauksista (tules). 

– Tavoitteena on, että kohderyhmissä lisätään omaehtoisen, liikuntasuositusten mukaisen liikunnan määrää ja omaksutaan liikunnallinen elämäntapa, kertoo projektipäällikkö Päivi Hirsso Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä. 

Liikuntaneuvonta aloitetaan erikoissairaanhoidossa, ja palvelupolut rakennetaan yhteistyössä kunta- ja järjestötoimijoiden kanssa liikuntatoimen, terveydenhuollon sekä järjestöjen palveluihin. Lisäksi liikuntaneuvojien ja muiden ammattilaisten osaamista vahvistetaan verkkokoulutuksella. 

VALIHY ja VESOTE 

Voi paremmin -hanke on osa UKK-instituutin hallinnoimaa Vaikuttavaa liikuntaneuvontaa hallintorajat ylittäen (VALIHY) -kokonaisuutta. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi potilaiden liikkumista sekä paikallaanoloa ja unta koskevan tiedon tuottamisessa. 

Vastaavanlainen yhteistyö tuli tutuksi jo vuosina 2017–2018 toteutetussa Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hankkeessa. Lisäksi VESOTE-hankkeen aikana syntyi tarve kehittää lihavien tules-aikuispotilaiden ja lasten painonhallintapolkuja, joissa liikuntaneuvonta on olennainen osa hoitoa ja ohjausta. 

– VESOTE-hankkeessa perustettiin myös laaja elintapaohjaajien verkosto, jonka kanssa yhteistyötä nyt jatketaan, mainitsee projektityöntekijä Sirpa Hyyrönmäki

Lue lisää: 

UKK-instituutin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiedote 16.5.2019: Liikuntaneuvonnalla toimintakykyä Pohjois-Pohjanmaalla 

Terveysliikuntauutiset 2018 -artikkeli: Elintaparyhmäohjauksen kehittäminen osana terveydenhuollon palvelutoimintaa 

Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen 

16.5.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan