Hyppää sisältöön

Liikuntaharjoittelu edelleen keskeinen kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisykeino

Jokaisen ikäihmisen liikuntaohjelmaan tulisi sisältyä sekä tasapaino- että lihasvoimaharjoittelua. 

Iäkkäiden henkilöiden kaatumiset ovat yleisiä ja aiheuttavat monenlaisia elämänlaatua sekä psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia heikentäviä seurauksia. Liikunnan tiedetään kuitenkin olevan keskeinen kaatumisten ehkäisy keino etenkin kotona asuvilla ikäihmisille. Tuoreessa Cochrane-katsauksessa haluttiin päivittää olemassa olevaa tutkimustietoa tarkastelemalla entistä syvällisemmin eri liikuntaharjoittelumuotojen vaikutuksia kaatumisten, kaatujien ja kaatumisvammojen määrään. 

Katsaukseen otettiin mukaan satunnaistettuja ja kontrolloituja liikuntaharjoitteluinterventioita (RCT), joissa tutkittavat olivat pääsääntöisesti vähintään 60-vuotiaita kotona asuvia ikäihmisiä. Tutkittavat saivat olla myös palveluasumisen piirissä, mikäli heille ei kuulunut päivittäisiä hoiva- ja kuntoutuspalveluita (vrt. palveluasuminen Suomessa). 

Katsauksesta poissuljettiin tutkimukset, jotka kohdistuivat tietylle potilasryhmälle, kuten Parkinsonin tautia sairastaville tai lonkkamurtuman saaneille. Katsaukseen päätyi lopulta 108 RCT-tutkimusta, joissa oli yhteensä 23 407 tutkittavaa. Tutkimukset oli tehty 25 eri maassa. 

Tasapainoharjoittelulla neljännes vähemmän kaatumisia 

Katsauksen tulokset osoittavat, että liikuntaharjoittelu vähensi kaatumisten määrää 23 prosenttia ja kaatujien määrää 15 prosenttia. Eri harjoittelumuotojen vertailussa nousivat esiin tasapainoharjoittelu sekä monipuolinen liikuntaharjoittelu, joka tyypillisesti on sisältänyt ainakin tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa parantavaa liikuntaharjoittelua. 

Tasapainoharjoittelu vähensi kaatumisten määrää 24 prosenttia ja kaatujien määrää 13 prosenttia. Vielä parempi vaikutus saatiin silloin, kun tasapainoharjoittelun toteutuksesta vastasi terveydenhuollon ammattilainen. Sen sijaan harjoittelun toteuttamisessa yksilö- tai ryhmäharjoitteluna ei ollut eroja. 

Monipuolinen liikuntaharjoittelu taas vähensi kaatumisten määrää 34 prosenttia ja kaatujien määrää 22 prosenttia. Myös tässä pientä lisähyötyä oli nähtävissä sillä, että harjoittelun toteutti terveydenhuollon ammattilainen. Lisäksi vaikutus oli hieman parempi niillä ikäihmisillä, jotka olivat kohonneessa kaatumisen vaarassa. 

Katsaus vahvistaa käsitystä siitä, että liikuntaharjoittelu on keskeinen keino vähentää iäkkäiden kaatumisten ja kaatujien määrää sekä kaatumisvammoja. Tehokkaita harjoittelumuotoja ovat tasapainoharjoittelu sekä monipuolinen liikuntaharjoittelu, joka sisältää tasapainon harjoittamisen lisäksi ainakin lihasvoimaharjoitteita. Näiden kuuluisikin sisältyä jokaisen ikäihmisen liikuntaohjelmaan. 

Alkuperäisjulkaisu: 
Sherrington C et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.:CD012424. doi: 10.1002/14651858.CD012424.pub2. 

Laajempi referaatti: 
Projektipäällikkö, erikoistutkija Saija Karinkanta: Tutkittua tietoa: Liikuntaharjoittelu eri muodoissaan edelleen keskeinen kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisykeino 

Katso myös: 

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy (UKK-instituutti) 

25.11.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan