Hyppää sisältöön

Liikettä seutuihin SeutuLiikkeellä!

 Tampereen kaupunkiseutu selvittää yhteistyössä UKK-instituutin kanssa fyysisen aktiivisuuden lisäämisen mahdollisuuksia Pirkanmaalla. 

Tampereen kaupunkiseutu käynnisti marraskuussa SeutuLiike-ohjelmatyön laadinnan. Ohjelmatyö on osa fyysistä aktiivisuutta lisäävää ja ilmastonmuutosta hillitsevää työtä Pirkanmaan alueella, ja se perustuu kaupunkiseudun strategian hyvinvointiympäristön kehittämisohjelmaan. 

UKK-instituutti valittiin usean hakijan joukosta kilpailutuksella SeutuLiike-ohjelmatyön yhteistyötahoksi. 

– Olemme iloisia, että asiantuntijuuttamme arvostettiin kilpailutuksessa liikkumisen lisäämisen ja myös kestävän liikkumisen edistämisen osalta, toteaa UKK-instituutin koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila

Koulumatkakysely liikkumisen arvioinnin tukena 

Työ aloitetaan analyysivaiheella: arjen liikkumisen potentiaalia arvioidaan kohderyhmittäin, joista painotetaan lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan. 

– Pääkohderyhmille toteutetaan sähköinen kysely koulumatkoista ja vapaa-ajan liikkumisesta. Alueellista arviointia laajennetaan myös Tampereen kaupunkiseudun viranhaltijoiden haastattelututkimuksella. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään jo olemassa olevaa valtakunnallista tietoa, Jussila kertoo. 

Kehittämisehdotuksia kahdeksaan kuntaan 

Analyysi- ja arviointityön perusteella määritellään SeutuLiikkeen tarkemmat kohderyhmät ja kehittämistarpeet. Loppukeväästä 2019 julkistettavan ohjelmatyön tuloksena syntyy yhteenveto tarvittavista poikkihallinnollisista toimenpiteistä liikkumisen edistämiseksi Tampereen kaupunkiseudulla. 

– Lupaamme, että valmistuva ohjelmatyö sisältää useita erilaisia kehittämisehdotuksia, joista kaikki Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa voivat toteuttaa heille sopivat toimet kustannustehokkaasti. Toimenpiteistä kertomisen lisäksi tahdomme synnyttää todellista, eri hallintokunnat ylittävää yhteistyötä liikkumisen edistämiseksi, Jussila painottaa. 

Lue lisää: 

Miten lapsesi menee kouluun? – Lasten ja nuorten koulumatka- ja liikkumiskysely on parhaillaan käynnissä Tampereen kaupunkiseudulla (Tamperelainen 3.12.2018) 

5.12.2018 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan