Hyppää sisältöön

Lapsuuden liikuntaharrastuksella yhteys aikuisiän elämänlaatuun

TUTKITTUA TIETOA SUOMESTA

Terveyteen liittyvä elämänlaatu on parempi miehillä, jotka ovat harrastaneet lapsuudessaan liikuntaa, selviää Reserviläisten toimintakyky -tutkimuksen uusimmista tuloksista.

Lapsuusajan liikuntaharrastuksen ja aikuisiän elämänlaadun yhteys säilyi riippumatta vastaajan iästä, koulutuksesta, työtilanteesta, siviilisäädystä tai aikuisiän terveyskäyttäytymisestä.

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten miesten terveyteen liittyvän fyysisen ja psyykkisen elämänlaadun yhteyttä lapsuusajan liikuntaharrastamiseen.

Lapsuusajan liikuntaharrastuksella on yhteys erityisesti psyykkiseen elämänlaatuun

Tutkimuksen mukaan liikunnan harrastaminen lapsuusaikana on yhteydessä enemmän psyykkiseen kuin fyysiseen elämänlaatuun aikuisiässä.

Psyykkinen elämänlaatu näytti olevan aikuisiässä sitä korkeampi mitä intensiivisemmin lapsena oli harrastettu liikuntaa. Miehet, joilla psyykkinen elämänlaatu oli korkeampi, olivat kilpailleet joko seura- tai alueellisella tasolla. Suotuisiksi lajeiksi psyykkisen elämänlaadun suhteen osoittautuivat erityisesti joukkueurheilu ja extreme-lajit.

Lapsuudessa harrastetun liikunnan intensiteetillä tai kilpaurheilulla ei näyttänyt olevan yhteyttä fyysiseen elämänlaatuun aikuisena. Sen sijaan säännölliset pihaleikit lapsuudessa selittivät parempaa fyysistä elämänlaatua.

Lasten liikuntaharrastuksessa harjoitellaan tärkeitä elämäntaitoja

Tuloksista nousee esille lasten liikuntaharrastamisen tärkeys, erityisesti psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Liikuntaharrastuksessa lapset oppivat tärkeitä elämäntaitoja, jotka tukevat suotuisaa kasvua ja kehitystä ja joiden hyödyt voivat kantaa ja heijastua aikuisuuteen saakka. Tutkimustulosten perusteella ei voi kuitenkaan tehdä suoria päätelmiä syy-seuraussuhteista.

– Liikuntaharrastus toimii paikkana, jossa lapset oppivat sosiaalisia taitoja, tunnesäätelyä, vastuunottoa, tavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. Nämä ovat kaikki asioita, joita tarvitaan elämän muillakin osa-alueilla ja jotka antavat valmiuden selviytyä elämän eri tilanteista myös aikuisena, arvioi THL:n tutkimuspäällikkö Kaija Appelqvist-Schmidlechner.

Tutkimus on osa Reserviläisten toimintakyky -tutkimusta, joka toteutettiin vuoden 2015 aikana järjestettyjen seitsemän kertausharjoituksen yhteydessä. Tutkimukseen osallistuneet täyttivät liikunta- ja terveyskäyttäytymiskyselyn. Tutkimusaineisto muodostui yhteensä 784:n 20─45-vuotiaan miehen vastauksista.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Maanpuolustuskorkeakoulun, Sotilaslääketieteen keskuksen, Jyväskylän yliopiston ja UKK-instituutin kanssa. Tulokset on julkaistu Frontiers in Sports and Active Living -lehdessä.

Alkuperäisartikkeli

Appelqvist-Schmidlechner K, Kyröläinen H, Häkkinen A, Vasankari T, Mäntysaari M, Honkanen T, Vaara JP (2021). Childhood Sports Participation Is Associated with Health-Related Quality of Life in Young Men: A Retrospective Cross-Sectional Study. Front. Sports Act. Living. 22.4.2021.

Lisätietoja

Kaija Appelqvist-Schmidlechner
tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
etunimi.sukunimi(a)thl.fi 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uutinen 3.5.2021

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan