Hyppää sisältöön

Lääkekasvatuksen oppimateriaalit löytyvät nyt Terve koululainen -sivustolta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean laatimat lääkekasvatusmateriaalit on päivitetty ja julkaistu uudistettuna UKK-instituutin ylläpitämällä Terve koululainen -sivustolla.

Yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta laadukkaan lääkekasvatusmateriaalin olemassa olosta ja tarjota se peruskoulun opettajien käyttöön. 

Terveyden lukutaito on tärkeä kansalaistaito

Lääkekasvatuksen tavoitteena on opettaa lapsille lääkkeiden järkevää käyttöä sekä opettaa heitä keskustelemaan lääkkeisiin liittyvistä asioista terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla ja apteekissa.

– Meistä jokainen joutuu käyttämään lääkkeitä jossain elämänsä vaiheessa ja joskus lääkkeiden käyttö voi olla jopa elintärkeää. Lääkkeisiin ja terveyteen liittyvän tiedon luotettavuuden arviointi on tärkeä kansalaistaito, toteaa Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen.

Uutta sisältöä liikunnan merkityksestä sairauksien ja oireiden hoidossa

Lääkekasvatusmateriaalit tarjoavat laajan tietopaketin lääkkeistä ja niiden erilaisista käyttötarkoituksista, lääkkeiden oikeasta käytöstä sekä luotettavista lääketiedon lähteistä.

Materiaali sisältää myös kuvaukset tyypillisimmistä lasten sairauksista, niiden oireista, ennaltaehkäisystä ja hoidosta. UKK-instituutin yhteistyön myötä kuvauksiin on lisätty tietoa liikunnan merkityksestä sairauksien ja oireiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

– Liike lääkkeenä sopii lääkekasvatukseen. Materiaalissa tuodaan esiin myös muita lääkkeettömiä vaihtoehtoja, kuten ravinnon ja levon merkitys, oireiden hoidossa, kertoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

Mitä lääkekasvatusmateriaalit sisältävät?

Materiaalit on jaoteltu ala- ja yläkouluun opetussuunnitelman (OPS 2016) tavoitteita tukien. Opettajille materiaalista löytyy valmiita tuntisuunnitelmia. Suurimman osan tehtävistä oppilas voi itse tehdä millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys. Materiaalit ovat tarjolla suomeksi ja ruotsiksi sekä suppeammin englanniksi.

Materiaaliin kuuluu myös oppilaille tarkoitettu TroppiOppi-peli, joka löytyy Fimean verkkosivuilta. Pelin avulla voi harjoitella lievien ja lapsille tyypillisten oireiden hoitoa lääkkeettömin keinoin ja itsehoitolääkkein.

Lisätietoja antaa

Eija Pelkonen, ylijohtaja, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Yhteistyö ja sopimus)
p. 029 522 3100, Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Tommi Vasankari, johtaja, UKK-instituutti (Yhteistyö ja sopimus)

Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, Fimea (Lääkekasvatusmateriaalin sisällöt)
p. 029 522 3522, Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Raija Oksanen, viestintäasiantuntija (Terve koululainen -sivusto)

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan