Hyppää sisältöön

Kutsu medialle Liikuntaraportin 2022 julkistamistilaisuuteen 11.10.

Liikuntaraportti 2022 kertoo miten, miksi ja missä suomalaiset liikkuvat. UKK-instituutin kirjoittama raportti kuvaa myös, millainen on aikuisten suomalaisten kunto ja toimintakyky korona-ajan jälkeen ja vaikuttiko korona-aika eri ikäisten liikkumiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema raportti julkistetaan 11.10.

UKK-instituutin laatimassa Liikuntaraportissa kuvataan suomalaisten lasten, nuorten, työikäisten aikuisten ja ikäihmisten mitattua liikkumista, paikallaanoloa ja fyysistä kuntoa. Raportti pohjautuu UKK-instituutin viimeisimpien, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien väes­tötutkimusten aineistoihin.

Työikäisiä aikuisia koskevat tulokset perustuvat KunnonKartta-tutkimuksen toisen tiedonkeruun tuloksiin vuosilta 2021–2022. Ikäihmisten tulokset pohjautuvat Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen (IKLI) -tutkimuksen vuosien 2019–2020 aikana toteutetun tiedonkeruun havaintoihin. Raportti sisältää myös Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen vuosien 2018–2020 liikemittarimittausten ja itse ilmoitetun liikkumisen tuloksia. Fyysisen kunnon tarkasteluissa on hyödynnetty myös Puolustusvoimien aineistoja ja koululaisten Move!-mittausten tuloksia.

Raportti on jatkoa UKK-instituutin vuosina 2011 ja 2018 tuottamille yhteenvetoraporteille väestön liikkumisesta, paikallaanolosta ja kunnosta.

Liikuntaraportin julkistus tiistaina 11.10. kello 10

Tilaisuudessa kuullaan tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen tervehdys. Raportin tuloksia esittelevät vanhempi tutkija Pauliina Husu ja johtaja Tommi Vasankari.

Paikka: Potentia, 2. kerros, Meritullinkatu 10, Helsinki

Median ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 10.10. kello 11 vaaditaan valtioneuvoston tiloihin pääsemiseksi.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Samuli Rasila, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02 95 330 057

tulokset: vanhempi tutkija, dosentti Pauliina Husu, UKK-instituutti, p. 046 922 1832, pauliina.husu(a)ukkinstituutti.fi

johtopäätökset: johtaja, professori Tommi Vasankari, UKK-instituutti, p. 040 505 9157, tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi 


Liikuntaraportin tuloksia käsitellään Liikkuen kohti eduskuntavaaleja -paneelikeskustelussa, johon osallistuvat eduskuntapuolueiden nimeämät edustajat. 13.10. webinaarina järjestettävän tilaisuuden järjestävät yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto ja UKK-instituutti.

Paneelikeskustelun ohjelma ja linkki


UKK-instituutin vuotuiset Terveysliikuntapäivät tarjoavat 12.–13.10. tuoreeseen Liikuntaraporttiin ja muuhun tutkittuun tietoon perustuvan paketin suomalaisten liikkumisesta ja liikkumattomuudesta otsikolla Väestötutkimusten karu viesti – lisää liikettä kenelle? Media voi seurata seminaaria maksutta Tampereella tai verkossa.

Seminaarin ohjelma

Median ilmoittautumislomake, ilmoittautuminen viimeistään sunnuntaina 9.10.


Julkaisijat:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat tiede, koulutus ja varhaiskasvatus, taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö, arkisto-, museo- ja yleinen kirjastotoimi, evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat, opintotuki ja tekijänoikeus. www.okm.fi

UKK-instiututin logo, jossa säätiön nimi.

UKK-instituutti

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka sijaitsee Tampereella. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä terveysliikuntaa ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia.

Mittaamme säännöllisin väliajoin eri väestöryhmien fyysistä aktiivisuutta ja kuntoa. Kehitämme kustannusvaikuttavia toimintamalleja terveellisen liikkumisen edistämiseen. Ennaltaehkäisemme ja vähennämme kaatumisia sekä liikunta- ja urheiluvammoja tutkitusti tehokkailla menetelmillä. Tuotamme tietoa liikkumisen yhteiskunnallisesta merkityksestä päätöksenteon tueksi.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan