Hyppää sisältöön

KunnonKartta-tutkimus alkaa Rovaniemellä – 1 500 työikäistä sai kutsun mittauksiin

KunnonKartta-tutkimuksessa selvitetään, millaisessa fyysisessä kunnossa suomalaiset ovat 1,5 vuoden koronapandemian jälkeen. UKK-instituutin väestötutkimuksen mittaukset laajenevat nyt Rovaniemelle. 1 500 työikäistä rovaniemeläistä ja ranualaista on saanut kutsun tutkimusmittauksiin, jotka toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopistolla 13.–17. marraskuuta.

KunnonKartta-tutkimus kokoaa mitattua tietoa 20–69-vuotiaiden suomalaisten kestävyys- ja lihaskunnosta, paikallaanolosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta.

– Tutkimuksessa kartoitetaan näiden tekijöiden yhteyttä terveyteen liittyvään elämänlaatuun, sairastavuuteen ja työkykyyn, sairauspoissaoloihin, eläkkeelle siirtymiseen, terveyspalveluiden käyttöön sekä niistä yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi KunnonKartta-tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät ovat yhteydessä liian vähäiseen liikkumiseen, kertoo tutkimuksen johtaja, UKK-instituutin johtaja, professori Tommi Vasankari.

Osallistujat saavat itselleen kuntotestien tulokset viitearvoineen, liikemittarin keräämistä liikkumista, paikallaanoloa ja unta koskevista tiedoista raportin viikon ajalta sekä rasva-arvot ja verensokeriarvot laboratoriokokeista.

Mitattua tietoa koronan vaikutuksista valtakunnallisesti

KunnonKartta-tutkimukseen osallistuu yli 10 000 satunnaisotannalla valittua työikäistä suomalaista seitsemän maakuntakeskuksen alueelta. Mittaukset on jo päätetty Helsingin, Kuopion ja Tampereen seuduilla. Loppuvuoden aikana mittauksia tehdään Rovaniemen lisäksi vielä Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa.

Tutkimus toteutetaan Suomessa neljän vuoden välein, edellinen tutkimus toteutettiin vuonna 2017. Nyt kerättävää tietoa verrataan tuon tutkimuksen tuloksiin.

– Tutkimus toteutuu koronan kannalta hyvin mielenkiintoiseen aikaan. Iso osa työikäisiä suomalaisia on viettänyt ainakin osan edeltävän puolentoista vuoden aikana etätöissä, jolloin normaali liikkuminen arjessa on merkittävästi muuttunut, Vasankari kuvailee tilannetta.

– Voidaankin sanoa, että tällä kertaa KunnonKartta-tutkimus selvittää mitatusti ja luotettavasti erityisesti suomalaisten fyysisen kunnon, liikkumisen, paikallaanolon ja unen suhteessa koronaa edeltävään aikaan, Vasankari jatkaa.

Tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustu KunnonKartta-tutkimukseen

Haastattelujen sopiminen ja mittausten seuraaminen Rovaniemellä:

tutkimussihteeri Tiina Inkovaara, tiina.inkovaara(a)ukkinstituutti.fi

Lisätietoa tutkimuksesta valtakunnallisesti:

johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti, 040 505 9157, tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi

Kuva: UKK-instituutti / Marc Felder

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan