Hyppää sisältöön

Kehitä kaatumisten ehkäisyn osaamistasi maksutta

UKK-instituutin Kaatumisseula.fi-sivustolla on tarjolla runsaasti tietoa ja aineistoja sekä koulutusta ja luentoja kaatumisten ehkäisyn tueksi. 

Koulutuskokonaisuus kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisystä 

Kaatumisten ehkäisyn maksuton verkkokoulutus on koulutus- ja tietopaketti erityisesti iäkkäiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Koulutuspaketti soveltuu myös opiskelumateriaaliksi alaa opiskeleville. Kahdeksanosaisen koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä tietoutta tutkimusnäyttöön perustuvasta iäkkäiden kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisystä. 

Koulutuksen viisi ensimmäistä moduulia on jo julkaistu ja seuraava julkaistaan toukokuussa. Loput kaksi koulutusmoduulia ilmestyvät lokakuuhun 2020 mennessä. Koulutuspaketti on tarkoitettu itsenäiseen verkko-opiskeluun ja sen voi ilmoittautumisen jälkeen aloittaa itselleen sopivassa ajankohdassa ja suorittaa täysin omalla ajalla, omassa tahdissa. Jokainen moduuli koostuu videotallenteesta ja lyhyestä oppimistehtävästä koulutuksen verkkosivulla. Koulutuskokonaisuudesta on mahdollista suorittaa myös vain osa moduuleista. 

Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutuksen etenemiskaavioKuva 1. Kaatumisten ehkäisyn verkkokoulutuksen sisältö ja eteneminen. 

Tutustu koulutukseen 

ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/verkkokoulutus-kaatumisten-ehkaisysta 

Luentotallenteet kaatumisten ehkäisyn eri osa-alueista 

UKK-instituutin vuosi sitten käynnistämän kaatumisten ehkäisyn asiantuntijaverkosto VaKaa-verkoston ensimmäinen koulutusiltapäivä järjestettiin tammikuussa 2020. VaKaa-verkosto perustettiin edistämään valtakunnallista kaatumisten ehkäisytyötä. Ensimmäiseen verkostopäivään osallistui yli 250 kaatumisten ehkäisystä kiinnostunutta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista ja iltapäivän aikana kuultiin yhdeksän luentoa kaatumisten ehkäisyn osa-alueilta. 

Katsele luentoja 

ukkinstituutti.fi/verkostokoulutus 

Tutkittua tietoa kaatumisten ehkäisystä 

Kaatumisseula.fi-verkkosivujen Tutkittua tietoa -osuudesta löydät kiinnostavia tutkimusreferaatteja kaatumisten ehkäisyn alalta julkaistuista tieteellisistä tutkimuksista. Tutustu referaatteihin ja poimi referaattien käytäntöön soveltamisosiosta vinkkejä omaan työhösi. 

Lue tutkittua tietoa 

ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/tutkittua-tietoa-kaatumisten-ehkaisysta 

Kaatumisten ehkäisyn järjestöportaali 

Kolmannen sektorin järjestö- ja yhdistystoimijoille suunnatusta aineistopankista löydät runsaasti kaatumisten ehkäisyyn liittyvää lisätietoa. Aineistopankkiin on koottu linkkejä muun muassa liikunnasta, mielen hyvinvoinnista, uni- ja aivoterveydestä sekä kivusta ja lääkityksestä ja niiden vaikutuksesta kaatumisten ehkäisyssä. 

Sukella portaaliin 

 ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/jarjestotoimijat-ja-kaatumisten-ehkaisy 

Sähköinen kaatumisvaaran arviointi 

Uusi sähköinen verkkosovellus tekee kaatumisvaaran arvioinnista entistä vaivattomampaa. Verkkosovelluksen ensisijaisena tarkoituksena on, että iäkäs täyttää arvioinnin itse, mutta ammattilainen voi tarvittaessa antaa ikäihmiselle apua lomakkeen täyttämisessä esimerkiksi lukemalla kysymyksiä ääneen tai merkitsemällä vastaukset sovellukseen iäkkään puolesta. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että vastaukset perustuvat iäkkään omaan arvioon omasta tilanteestaan. Vastausten perusteella täyttäjä saa karkean arvion kaatumisvaarastaan sekä palautteen suositelluista toimenpiteistä mahdollisen kaatumisvaaran vähentämiseksi. 

Nyt vallitsevan poikkeustilanteen aikana iäkkäitä voi ohjata täyttämään sovellusta ja tiedostamaan mahdollista kaatumisvaaraansa. Verkkosovelluksen käytön tukena voi hyödyntää myös muuta KaatumisSeula®-työkalujen materiaalia. 

Ota verkkosovellus käyttöösi 

bit.ly/kaatumisvaara 

Muut KaatumisSeula®-työkalut ja -materiaalit: ukkinstituutti.fi/kaatumisseula/materiaalia  

Kaatumisseula.fi-verkkosivuston maksuttomat aineistot on tuotettu osana Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hanketta. Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta vuosina 2019 ja 2020. 

29.4.2020 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan