Hyppää sisältöön

Käytännönläheistä koulutusta elintapaohjaukseen verkossa opiskellen

VESOTE-hanke tarjosi yli 2000:lle sote- ja liikunta-alan ammattilaiselle monimuotoista täydennyskoulutusta liikuntaneuvonnasta, ravitsemusohjauksesta ja uniterveydestä. VESOTE on hallituksen kaksivuotinen kärkihanke, jota koordinoi UKK-instituutti. Vuoden lopussa päättyvä hanke vahvisti 11 sairaanhoitopiirin alueella vaikuttavaa elintapaohjausta. VESOTE-koulutusten sisältöjä on saatavilla myös muille terveysalan ja liikunnan ammattilaisille ohjattuina verkkototeutuksina. 

Lisäosaamista sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvontaan 

Tammikuussa alkaa UKK-instituutin verkkokoulutus, jossa pääsee kehittämään ja syventämään liikuntaneuvontataitoja. Koulutuksen aikana tutustutaan tosielämän asiakasesimerkkeihin ja tarjotaan oman työn tueksi konkreettisia, diagnoosipohjaisia muistilistoja sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvontaan. Muistilistojen avulla voi kartoittaa asiakkaan tilanteen monipuolisesti siten, että olennaiset asiat tulevat huomioitua liikuntaneuvontatilanteessa asiakasta kunnioittaen. 

– Kohtaatko työssäsi asiakkaita, joiden sairaus tai liikuntarajoite hankaloittaa liikkumista? Oletko joskus miettinyt, miten voisit kohdata asiakkaasi niin, että hänen lähtökohdat tulisivat paremmin huomioitua liikkumisen suunnittelussa ja tukemisessa? Jos liikunnan tai terveydenalan ammattilainen vastaa näihin kysymyksiin kyllä, antaa koulutuksemme hänelle lisäeväitä, kertoo UKK-instituutin verkkopedagogi Nina Merivirta-Köykkä
– Verkkokoulutus kestää kaksi kuukautta. Opiskelu tapahtuu verkossa ohjatusti ja aikataulutetusti siten, että kuhunkin teemaan varataan reilusti aikaa. Osallistuja voi rytmittää opiskeluaan varatun ajan sisällä. Koulutuksen laajuus on kaksi opintopistettä, Merivirta-Köykkä jatkaa. 

Kiittävää palautetta osallistujilta 

Sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvonta -koulutus on saanut osallistujilta erittäin hyvää palautetta. Tässä muutamia kommentteja edellisestä toteutuksesta: 

”Minusta koulutus oli hyvin rakennettu. Luennot ja luentomateriaalit olivat loistavia.” 
”Opiskelu oli tehty niin helpoksi, että tällainen tietokonetumpelokin onnistui siinä.” 
”Koulutuksen aihe ja sisältö sopii kaikkeen asiakastyöhön, ei pelkästään liikuntaneuvontaan.” 
”Asiakastapaukset olivat kurssin parasta antia. Niistä oppii mielestäni eniten.” 

Seuraava koulutus alkaa 23.1.2019. Viimeistään 14.12. ilmoittuvat saavat 25 %:n alennuksen koulutuksen normaalihinnasta (200 e). 
Tutustu koulutukseen. 

Tietoa ja välineitä ravitsemusohjaukseen 

UKK-instituutin ravitsemusohjauksen koulutus tarjoaa tietoa ja vinkkejä ravitsemuksesta sekä konkreettisia työvälineitä ravitsemusohjaukseen. Koulutuksen myötä osallistuja oppii ymmärtämään myös asiakkaan muutosvalmiuden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja saa keinoja niiden käsittelyyn asiakkaan kanssa. 

– Ohjattu verkkokoulutus pureutuu terveellisen ravitsemuksen keskeisiin tekijöihin ja antaa välineitä niihin tarttumiseen asiakastyössä. Koulutuksen aikana osallistuja saa myös keinoja auttaa asiakasta tekemään yksinkertaisia ja oleellisia muutoksia elämäntapoihinsa, Merivirta-Köykkä valottaa. 
– Myös tämä koulutus on kahden kuukauden mittainen ja yhden opintopisteen laajuinen. Seuraava toteutus alkaa heti loppiaisen jälkeen, Merivirta-Köykkä täydentää. 

Ravitsemusohjauksen verkkokoulutus on kerännyt erinomaista palautetta. Tässä muutama tyytyväisten osallistujien maininta: 
”Tällaiset konkreettiset vinkit ja työvälineet asiakastyöhön ovat tärkeitä ja tervetulleita!” 
”Odotin koulutuksesta hyviä työvälineitä työhöni ja niitä kyllä sain useitakin.” 
”Antoisa koulutus, joka syvensi osaamista, toi uusia näkökulmia ja tärkeitä työkaluja työhön.” 

Seuraava verkkototeutus alkaa 8.1.2019. Viimeistään 14.12. ilmoittautuvat saavat 25 %:n alennuksen koulutuksen normaalihinnasta (200 e). 
Tutustu koulutussisältöön. 

Katso UKK-instituutin koko koulutustarjonta 

26.11.2018 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan