Hyppää sisältöön

Kaatumisvaaran itsearviointiin on julkaistu verkkosovellus

Sähköisen työkalun avulla voidaan lisätä ikäihmisten tietoisuutta omasta kaatumisvaarastaan entistä vaivattomammin. 

KaatumisSeula®-hankkeessa kehitetty kaatumisvaaran arviointilomake on itsearviointiin perustuva työkalu karkeaan kaatumisvaaran arviointiin. Itsearviointiin perustuva lomake on osa KaatumisSeula®-työkalujen kokonaisuutta ja se on saatavana kaatumisseula.fi-verkkosivuilla tulostettavana PDF-versiona. 

– Lomake on ollut suosittu materiaali niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten kuin myös kolmannen sektorin järjestö- ja yhdistystoimijoiden keskuudessa. Lomaketta on myös testattu useammassa tutkimusaineistossa ja niistä saatujen tulosten perusteella se ennustaa kaatumisia varsin luotettavasti, kertoo UKK-instituutin erikoistutkija Saija Karinkanta

Jotta kaatumisvaaran arviointi olisi entistä vaivattomampaa ja entistä paremmin ikäihmisten saavutettavissa, on UKK-instituutin koordinoima Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hanke julkaissut lomakkeesta maksuttoman sähköisen verkkosovelluksen. 

Työkalu myös ammattilaiselle tai vertaisohjaajalle 

– Uuden verkkosovelluksen avulla on mahdollista vielä laajemmin lisätä ikäihmisten tietoisuutta yksilöllisestä kaatumisvaarastaan, iloitsee myös hankkeen projektipäällikkönä toimiva Karinkanta. 

Karinkanta korostaa, että ensisijainen tarkoitus on, että iäkkäät itse löytäisivät sovelluksen ja ottaisivat sen käyttöönsä. Myös sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset sekä eri toimijat esimerkiksi järjestöpuolella, voivat ohjata iäkkäitä täyttämään maksutonta verkkosovellusta. 

– Sovelluksen täytössä on tärkeää, että se perustuu ikäihmisen omaan arvioon. Toki ammattilainen, läheinen tai esimerkiksi vertaisohjaaja voi myös tarvittaessa tarjota ikäihmiselle teknistä apua lomakkeen täyttämisessä. Avustaa voi esimerkiksi laitteen käytössä tai vaikkapa lukemalla kysymykset ääneen ja merkitsemällä vastaukset sovellukseen iäkkään puolesta sekä auttaa palautteen lukemisessa, ohjeistaa Karinkanta. 

Tulostettava palautelomake jatkotoimenpiteitä varten 

Vastausten perusteella henkilö saa karkean arvion omasta kaatumisvaarastaan. Jos kaatumisvaara on kohonnut, saa täyttäjä palautteen suositeltavista toimenpiteistä sekä vinkkejä KaatumisSeula®-työkalujen materiaalin hyödyntämisestä omalla kohdallaan. 

Mikäli kaatumisvaara on selvästi kohonnut tai suuri, suositellaan ikäihmistä olemaan yhteydessä omaan terveydenhuoltoonsa mahdollista laajempaa kaatumisvaaran arviointia varten. Palaute on myös mahdollista tallentaa tai tulostaa myöhempää käyttöä varten. 

Helposti saatavilla oleva verkkosovellus 

Verkkosovelluksen täyttö onnistuu älypuhelimella, tabletilla sekä tietokoneella eikä se vaadi lataamista tai kirjautumista. Sovellukseen tietokoneella vastanneilta kerätään myös palautetta, jonka perusteella siihen tehdään vielä mahdollisia käytettävyyteen liittyviä parannuksia. 

– Kaikki palaute on meille ensiarvoisen tärkeää, jotta sovellusta voidaan kehittää edelleen käyttäjäystävällisempään suuntaan, muistuttaa Karinkanta. 

Palautteen voi täyttää joko lomakkeen täyttämisen yhteydessä tai sitä voi antaa myös suoraan hankkeen projektityöntekijä Tanja Kulmalalle osoitteella tanja.kulmala(a)ukkinstitituutti.fi. Lyhytosoite verkkosovellukseen on bit.ly/kaatumisvaara

Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi 

  • täytettäväksi ikäihmisille ja heidän läheisilleen 
  • työkaluksi sosiaali- ja terveydenhuoltolan ammattilaisille 
  • tavaksi myös kolmannen sektorin järjestö- ja yhdistystoimintaan 

Tutustu ja täytä 

23.3.2020 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan