Hyppää sisältöön

Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito tärkeää – UKK-instituutti tutkii yli 70-vuotiaiden liikkumista

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen (IKLI) -väestötutkimuksessa selvitetään yli 70-vuotiaiden liikkumista, paikallaanoloa ja unta. 

IKLI-tutkimuksen päätavoitteena on kerätä tietoa suomalaisten ikäihmisten liikkumis- ja toimintakyvystä, terveydestä, hyvinvoinnista, elämänlaadusta sekä kaatumisista. Tutkimus koostuu kahdesta osasta: ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat kotona asuvat ikäihmiset, ja toisessa vaiheessa mitataan koti- ja hoivapalveluiden asukkaiden liikkumista. 

– Ensimmäisen vaiheen mittaukset on jo aloitettu Tampereella, ja myöhemmin mittauksia tehdään mm. Helsingissä ja Turussa, kertoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari

IKLI-tutkimuksen ensimmäisen vaiheen osallistujat on valittu satunnaisotannalla. Osallistujat pääsevät vastaamaan liikkumiskyselyyn sekä tekemään liikkumis- ja toimintakykyä mittaavat testit. 

UKK-instituutin väestötutkimukset kattavat lähes koko kansan 

IKLI-tutkimuksen osallistujat saavat myös käyttöönsä UKK-instituutin liikemittarin, joka mittaa viikon ajan osallistujan liikkumista, paikallaanoloa ja unta. Liikemittarilla kerättyä tietoa tarvitaan, koska kyselemällä tai haastattelemalla kerätty tieto ei kuvaa riittävän luotettavasti liikkumista ja paikallaanoloa. 

– Ikäihmisten liikkumista tutkitaan ensimmäistä kertaa väestötasolla objektiivisen liikemittarin avulla, Vasankari kuvailee. 
– Liikemittareilla saatavan tiedon avulla pystytään selvittämään myös liikkumisen ja paikallaanolon yhteyksiä keskeisiin kansansairauksiin aiempaa tarkemmin ja monipuolisemmin. 

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -tutkimus on tarkoitus toteuttaa neljän vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2024. 
– Tutkimus täydentää laajoja väestötutkimuksiamme, jotka kattavat nyt lähes kaikki kansalaiset aina kouluikäisistä lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin, Vasankari iloitsee. 

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimus: 
ukkinstituutti.fi/IKLI 

Lue lisää: 

Tiedote 29.1.2020: Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito tärkeää – UKK-instituutissa tutkitaan yli 70-vuotiaiden liikkumista 

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen, vaihe 1 (UKK-instituutin tutkimushakemisto) 

29.1.2020 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan