Hyppää sisältöön

Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpito tärkeää – UKK-instituutissa tutkitaan yli 70-vuotiaiden liikkumista

Tiedote 29.1.2020 

 UKK-instituutissa on käynnistynyt Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen (IKLI) -väestötutkimus. Tutkimuksessa selvitetään yli 70-vuotiaiden liikkumista, paikallaanoloa ja unta. 

 IKLI-tutkimuksen päätavoitteena on kerätä tietoa suomalaisten ikäihmisten liikkumis- ja toimintakyvystä, terveydestä, hyvinvoinnista, elämänlaadusta sekä kaatumisista. 

– Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat kotona asuvat ikäihmiset, ja toisessa vaiheessa mittaamme koti- ja hoivapalveluiden asukkaiden liikkumista. Ensimmäisen vaiheen mittaukset on jo aloitettu Tampereella, ja myöhemmin mittauksia tehdään mm. Helsingissä ja Turussa, kertoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari

IKLI-tutkimuksen ensimmäisen vaiheen osallistujat on valittu satunnaisotannalla. Osallistujat pääsevät vastaamaan liikkumiskyselyyn sekä tekemään liikkumis- ja toimintakykyä mittaavat testit. Lisäksi he saavat käyttöönsä UKK-instituutin liikemittarin, joka mittaa viikon ajan osallistujan liikkumista, paikallaanoloa ja unta. 

– Yli 70-vuotiaiden toiminta- ja liikkumiskykyä testataan esimerkiksi tuolista ylösnousulla sekä kuuden minuutin kävelytestillä. Lisäksi ikäihmisten liikkumista tutkitaan ensimmäistä kertaa väestötasolla objektiivisen liikemittarin avulla, Vasankari kuvailee. 

Liikemittarilla kerättyä tietoa tarvitaan, koska kyselemällä tai haastattelemalla kerätty tieto ei kuvaa riittävän luotettavasti liikkumista ja paikallaanoloa. 

– Liikemittareilla saatavan tiedon avulla pystytään selvittämään myös liikkumisen ja paikallaanolon yhteyksiä keskeisiin kansansairauksiin aiempaa tarkemmin ja monipuolisemmin, Vasankari toteaa. 

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -tutkimus on tarkoitus toteuttaa neljän vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2024. 

– IKLI-tutkimus täydentää laajoja väestötutkimuksiamme, jotka kattavat nyt lähes kaikki kansalaiset aina kouluikäisistä lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin, Vasankari iloitsee. 

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -väestötutkimus: ukkinstituutti.fi/IKLI 

Kutsu medialle: Tule tutustumaan tutkimukseen pe 31.1. 

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen -tutkimusmittauksia. Mittaukset järjestetään UKK-instituutissa Tampereella perjantaina 31.1.2020 klo 12–14. Median on mahdollista kuvata mittauksia sekä tehdä haastatteluja tutkijoiden, testaajien ja osallistujien kanssa. 

Haastattelupyynnöt, tiedustelut & ilmoittautumiset 

UKK-instituutti, tietopalveluasiantuntija Anna Tiitinen, 050 366 4107, anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi 

Ikäihmisten liikunta ja liikkuminen, vaihe 1 

Yli 70-vuotiaiden suomalaisten suorituskyvyn ja liikkumiskyvyn sekä liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaaminen. 

Lue tutkimus 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan