Hyppää sisältöön

Ikäihmisten elintapaohjauksen toimintamallia testataan Pohjanmaan hyvinvointialueella

Muistisairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä, mutta niiden riskitekijöihin voidaan vaikuttaa elintapoja muuttamalla. Pohjanmaan hyvinvointialueella on aloitettu elintapaohjauksen monimuotoisen toimintamallin kokeilu, jota Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus-hanke koordinoi.

Pohjanmaan elintapaohjauksen toimintamallin tarkoituksena on motivoida ja tukea ikäihmisiä elintapaohjauksessa monipuolisen ohjelman avulla. Toimintamallin tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun ylläpitäminen ja parantaminen, muistisairauksien ja muiden kansansairauksien ehkäiseminen ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisen ylläpitäminen mahdollisimman pitkään. Suomalainen FINGER-tutkimus osoitti, että noudattamalla monipuolista elintapaohjelmaa voidaan parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja ja ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä (Lähde: THL).

Terveysasemalla, seniorineuvonnassa sekä geriatrisella poliklinikalla testataan elintapaohjauksen toimintamallia. Asiakkaat ovat kotona asuvia 65–75-vuotiaita, joilla on muistisairauksien riskitekijöitä kuten kohonnut verenpaine, korkeat kolesteroliarvot, ylipainoa tai liikkuminen vähäistä ja heidät ohjataan monimuotoiseen elintapaohjaukseen. He käyvät 3–5 kertaa vastaanotolla ja käynneillä puhutaan ravitsemuksesta, liikunnasta, muistiharjoittelusta, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallinnasta, arjessa jaksamisesta sekä unesta.

Asiakkaiden kanssa käydään läpi heidän nykyinen tilanteensa kyselyn, haastattelun ja mittausten avulla ja tehdään konkreettinen suunnitelma elintapaohjauksen toteutukselle. Mittareina on ollut RR, verikokeita, paino, eurohis-8 sekä toimintakyvyn testejä: käden puristusvoima, tasapainotesti ja tuolilta ylösnousu. Ryhmämuotoista toimintaa testataan myös ja ryhmätapaamisessa ovat mukana fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Aiheena on kolesteroli ja ravitsemus sekä tasapainon parantaminen.

Kokeilussa mukana olleet asiakkaat kutsutaan uudestaan vastaanotolle syksyllä ja silloin arvioidaan, miten asiakkaat ovat kokeneet elintapamuutoksen ja ovatko he saaneet ylläpidettyä toivottuja muutoksia. Kokeiluun osallistuvalle henkilöstölle on järjestetty kolmepäiväinen Motivoivan haastattelun koulutus, ja he ovat osallistuneet Ikäihmisten elintapaohjauksen erityispiirteet webinaarisarjaan. Työntekijät ovat saaneet koulutuksista hyviä työkaluja omaan työhönsä ikäihmisten ohjauksessa. Syksyllä saadaan myös asiakkailta palautetta elintapaohjauksen toimintamallista, jonka avulla toimintamallia voidaan vielä kehittää.

Teksti ja lisätiedot:
Kirsi Laitila
projektityöntekijä, Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskushanke
Pohjanmaan hyvinvointialue
kirsi.laitila(a)ovph.fi

Elintapaohjauksen kehittämisverkosto

UKK-instituutti koordinoi elintapaohjauksen kehittämisverkostoa, johon kuuluu edustajia lähes kaikilta hyvinvointialueilta.

UKK-instituutti lähettää elintapaohjauksen uutiskirjettä muutamia kertoja vuodessa elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan teemoista kiinnostuneille.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan