Hyppää sisältöön

Iäkkäiden kotiharjoittelun toteutuminen perustuu hyvään yhteistyöhön

Kotiharjoitteluohjelmien tulee vastata iäkkään henkilön tarpeita ja sisältää myös harjoittelua tukevaa toimintaa. 

Vaikka laaja tutkimusnäyttö osoittaa liikuntaharjoittelun olevan keskeinen iäkkäiden kaatumisten ehkäisykeino, ei harjoitusohjelmien jalkauttamista ole juuri tutkittu. Tuoreessa hollantilaistutkimuksessa kuvataan ja arvioidaan kotiharjoitteluun perustuvan kaatumisten ehkäisyohjelman käyttöönottoa ja toteutusta kotona asuville ikäihmisille. 

Kotiharjoitteluohjelmana käytettiin Senior Step -nimistä ohjelmaa, joka sisältää eritasoisten harjoitteiden lisäksi itsetehdyn liikkumiskyvyn ja kaatumisvaaran arvioinnin. Osallistujille esiteltiin harjoitteet harjoittelun alussa tehdyn kotikäynnin yhteydessä, ja 12 viikon harjoittelun jälkeen toteutetulla toisella kotikäynnillä kartoitettiin osallistujien kokemuksia harjoittelusta. 

Suora kontaktointi tavoitti, mutta tyytyväisyys vaihteli 

Ohjelman jalkauttamista arvioitiin RE-AIM-arviointimallin avulla. Ohjelman tavoittavuutta edistivät erityisesti hoitajan henkilökohtainen suositus osallistua, perusterveydenhuollon sitoutuminen ohjelman jalkauttamiseen sekä tutkimushenkilökunnan ja terveydenhuollon työntekijöiden tiivis yhteistyö. Suora yhteydenotto oli tehokkaampaa kuin epäsuora, tiedotusvälineiden kautta tapahtuva kontaktointi. 

Ohjelma toteutui lähes suunnitelman mukaan, mutta osallistujien tyytyväisyys oli vaihtelevaa. 59 prosenttia kertoi pitäneensä harjoitteluohjelmasta kohtalaisen tai erittäin paljon, ja 71 prosenttia arvioi ohjelman olleen ainakin jollain tavoin hyödyllistä. Sen sijaan puolet koki, että heidän tietoisuutensa kaatumisvaarasta oli lisääntynyt harjoittelun aikana, ja vain noin joka kolmas koki luottamuksen omaan tasapainokykyynsä parantuneen tai fyysisen aktiivisuutensa lisääntyneen. 

Uuden iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn tähtäävän kotiharjoitteluohjelman käyttöönotto on haastavaa eikä välttämättä tavoita kohderyhmää odotetusti. Jalkauttaminen vaatii paljon osaamista, yhteistyötä ja toimenpiteiden räätälöimistä paikallisiin oloihin sopiviksi. Kotiharjoitteluohjelmien tulee vastata iäkkään henkilön tarpeita ja sisältää harjoitteluatukevaa toimintaa, kuten kotikäyntejä tai säännöllisiä puhelinkontakteja – kertaohjaus on harvoin riittävää. 

Alkuperäisjulkaisu: 
Olij BF, Erasmus V, Barmentloo LM, Burdorf A, Smilde D, Schoon Y, van der Velde N,Polinder S. Evaluation of implementing a home-based fall prevention program among community-dwelling older adults. Int J Environ Res Public Health 2019;16:1079. doi:10.3390/ijerph16061079. 

Laajempi referaatti
Projektipäällikkö, erikoistutkija Saija Karinkanta: Tutkittua tietoa: Iäkkäiden kotiharjoittelun toteutuminen perustuu hyvään yhteistyöhön ja sitoutumiseen 

Katso myös: 

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy (UKK-instituutti)  

24.6.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan