Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin palvelukartta Etelä-Pohjanmaalle

VESOTE Etelä-Pohjanmaan hyvä käytäntö rakentuu olemassaolevan Hyvis-palvelun yhteyteen. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella yksi VESOTE-hankkeen keskeisistä tavoitteista on virtuaalisen elintapapolin ja palvelutarjottimen rakentaminen. Palveluun kootaan mm. ajantasainen tieto alueen elintapaohjauksen mahdollisuuksista, sähköisistä palveluista ja liikuntapaikoista. Virtuaalinen elintapapoli ja palvelutarjotin rakentuu alueella käytössä jo olevan Hyvis.fi-palvelun yhteyteen. 

Yksi virtuaalisen elintapapolin kokonaisuuden osa on palvelutarjotin, joka tuotetaan myös karttamuotoon Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Paikkatietoikkuna-paikkatietoportaalin avulla. Palvelun avulla luodaan alueellinen Hyvinvoinnin palvelukartta, joka hyödyntää Paikkatietoikkuna-palvelussa jo olemassa olevia karttatasoja ja aineistoja, kuten Lipas Liikuntapaikat.fi-liikunnan paikkatietojärjestelmää. Jo käytettävissä olevien valmiiden aineistojen lisäksi alueellista karttaa täydennetään mm. elintapaohjausta ja matalan kynnyksen palveluita tarjoavien toimijoiden alueellisilla yhteystiedoilla ja karttapisteillä. 

Virtuaalinen elintapapoli ja palvelutarjotin palvelee alueen asukkaita ja auttaa heitä löytämään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeät palvelut ja toiminnot yhdestä paikasta. Hyvinvoinnin palvelukartta – karttamuotoisena palveluna toimii yhtenä osana virtuaalista elintapapolia. 

”Uskon vahvasti virtuaalisen elintapapolin ideaan ja erilaisten karttasovellusten hyödyntämiseen elintapaohjauksen tukena. Elintapapoli vastaa aluekierroksella esiin nousseeseen tarpeeseen saada elintapatieto ja -palvelut kootusti yhteen paikkaan. Hyvinvoinnin palvelukartan rakentamisessa haluamme hyödyntää jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä, kertoo VESOTE-aluekoordinaattori Juha Vuorijärvi

Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen 

Lue lisää 

17.10.2017 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan