Hyppää sisältöön

Hyvä kestävyyskunto yhteydessä parempaan aineenvaihduntaan

Kotimaisen tutkimuksen tulokset tukevat aiempia suosituksia kestävyystyyppisen harjoittelun aloittamisesta nuorella iällä. 

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin kestävyyskunnon ja maksimaalisen lihasvoiman yhteyttä seerumin metabolomiin eli aineenvaihdunnan tuottamien metaboliittienkokonaisuuteen. Tulokset osoittavat, että monet terveyden kannalta edulliset veren seerumin metaboliittitasot ovat yhteydessä hyvään aerobiseen kuntoon. Yhteydet maksimivoimaan ovat sen sijaan heikompia. 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, Puolustusvoimien ja UKK-instituutin yhteistyötutkimus lisää ymmärrystä niistä mekanismeista, joiden kautta hyvä aerobinen kunto on yhteydessä alentuneeseen verisuonisairauksien ja kakkostyypin diabeteksen riskiin. 

– Jatkossa tarvitaan interventiotutkimuksia siitä, voidaanko sairauksien riskiä pienentää kestävyyskuntoa kohottavilla harjoituksilla aikuisiässä vai onko sairauksilta suojaavien yhteyksien takana perityt tai varhaislapsuudessa syntyneet ominaisuudet, kertoo professori Urho Kujala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. 
– Lapsuudessa opittu liikunnallinen elämäntapa yhdessä matalahkon rasvaprosentin kanssa näyttäisi kuitenkin olevan tehokas verisuonisairauksien ja kakkostyypin diabeteksen ennaltaehkäisykeino. 

Tutkittavina 580 nuorta miestä 

Tutkimusryhmät muodostuivat hyvän tai huonon kestävyyskunnon sekä hyvän tai heikon maksimaalisen lihasvoiman omaavista nuorista miehistä. Tutkimukset sisälsivät muun muassa kehon koostumuksen mittauksen, maksimaalisen kestävyyskunnon testinpolkupyöräergometrillä ja maksimaalisen alaraajojen voimamittauksen. 

Hyvä kestävyyskunto oli yhteydessä esimerkiksi mataliin VLDL-pitoisuuksiin, korkeaan rasvahappojen ei-saturoitumisasteeseen sekä mataliin isoleusiini-, leusiini-, glyseroli- ja glykoproteiinipitoisuuksiin. Pääosin löydökset kytkeytyvät paremmin toimivaan happea hyödyntävään rasva-aineenvaihduntaan. 

Alkuperäisjulkaisu: 

Kujala UM, Vaara JP, Kainulainen H, Vasankari T, Vaara E, Kyröläinen H. Associations of aerobic fitness and maximal muscular strength with metabolites in young men. JAMANetw Open. 2019;2(8):e198265. 

Lue lisää: 

Jyväskylän yliopiston tiedote 27.8.2019: Uutta tietoa hyvän kestävyyskunnon ja terveyden välisistä biologisista mekanismeista 

28.8.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan