Hyppää sisältöön

Elintapaohjauksen koulutukset käynnissä kuudessa sairaanhoitopiirissä

VESOTE-hankkeen liikuntaneuvonnan opintojaksolla on jo lähes 500 osallistujaa eri puolilla Suomea. 

VESOTE-hankkeen yhtenä tavoitteena on elintapaohjausosaamisen kehittäminen lähi- ja verkkokoulutusten avulla puolen Suomen alueella. Koulutuksiin osallistuu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisia sekä järjestötoimijoita. 

Koulutukset ovat käynnistyneet liikuntaneuvonnan opintojaksolla kuudessa sairaanhoitopiirissä. Elintapaohjauksen verkkoympäristössä opiskelee tällä hetkellä 486 osallistujaa Pirkanmaan, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä, ESSOTEsta, Kainuun sotesta ja Satasotesta. Useat sairaanhoitopiireistä ovat suunnitelleet toistavansa koulutuskokonaisuuden uudelleen keväällä 2018. Loput neljä VESOTE-hankkeen sairaanhoitopiireistä aloittavat koulutuskokonaisuutensa loppuvuoden aikana. 

Osaaminen kehittyy verkossa ja omassa toimintaympäristössä 

Elintapaohjausosaamisen kehittäminen sisältää kaikkiaan kolme sisältöaluetta; liikunta, ravitsemus ja uni. Ennen jokaista sisältöaluetta osallistujat täyttävät kyseistä elintapaohjausosaamista kartoittavan kyselyn. Kysely toistetaan samanmuotoisena opintojakson lopussa. Ohjausosaamista tarkastellaan muun muassa tiedollisen ja itsearvioidun ohjausosaamisen sekä koettujen ohjauksen rajoituksien vähentymisen näkökulmista. Alku- ja lopputuloksien vertaaminen mahdollistaa elintapaohjausosaamisen vahvistumisen arvioinnin. 

Opintojaksot aloitetaan alkutapaamisella. Useammissa sairaanhoitopiireissä toteutetaan perinteinen lähitapaaminen kasvotusten. Oulussa ja Kajaanissa aloitustapaamisessa hyödynnettiin sähköisiä viestintämahdollisuuksia, mikä mahdollisti tilaisuuteen osallistumisen myös etänä. 

Verkkokoulutuksen lisäksi elintapaohjauskoulutuksen rinnalle on luotu paikallinen lähikoulutuksen taso. Lähikoulutuksen tavoite on aina sama; elintapaohjauksen vahva juurruttaminen sosiaali-, terveys-, liikunta- ja järjestöalan toimintakenttään. Sen toteutustavat sen sijaan vaihtelevat alueittain. 

Teksti ja kuva 
Suvi Eskola 
TtM, terveysalan opettaja, sairaanhoitaja 
koulutussuunnittelija, VESOTE-hanke, UKK-instituutti 

Kuva Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten aloitustilaisuudesta. 

VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke on yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista (2017–18). UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta mm. osaamisen vahvistamisen, laajan yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla. Hanke painottuu liikuntaan, ravitsemukseen ja uneen. 17 toimijan yhteishankkeen vaikutusalueella on yhteensä yli 4 miljoonaa asukasta ja se kattaa 184 kuntaa. 

Lue lisää: VESOTE-hanke 

9.10.2017 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan