Hyppää sisältöön

10 minuuttia enemmän liikkumista päivässä ehkäisisi noin 110 000 kuolemaa vuosittain Yhdysvalloissa

TUTKITTUA TIETOA MAAILMALTA

Tulokset pähkinän kuoressa

Liikkumisen suosituksia vähäisempi liikkumisen määrä on merkittävä tarttumattomien tautien ja ennenaikaisen kuolleisuuden riskitekijä.

Yhdysvaltalaisen väestötutkimuksen mukaan 10 minuuttia suurempi päivittäinen rasittavan ja reippaan liikkumisen määrä ehkäisisi noin 111 000 kuolemaa vuosittain. Mikäli päivittäinen liikkumisen määrä olisi 30 minuuttia nykyistä suurempi, estettäisiin vuosittain noin 272 000 kuolemaa.

Tutkimus osoittaa, että vähäisempikin keskimääräisen liikkumisen määrän suurentuminen väestötasolla johtaa huomattavaan vuosittaiseen kuolleisuuden laskuun.

Tausta ja menetelmät

Tutkimus perustuu USA:n kansalliseen NHANES-väestötutkimukseen, jossa vuosien 2003 ja 2006 välisenä aikana noin 4 800 yli 40-vuotiasta amerikkalaista käytti liikkumisen määrän tutkimiseksi kiihtyvyysmittaria. Suuremmalla liikkumisen määrällä ehkäistävissä olevien kuolemien laskennassa käytettiin niin sanottua riskiosuutta (population attributable fraction). Mallissa huomioitiin myös ikä, sukupuoli, etninen tausta, koulutustaso, painoindeksi, ravitsemustottumukset, alkoholin käyttö, tupakointi, krooniset sairaudet, liikkumisvaikeudet ja yleinen terveydentila.

Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet

Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, joka laskee väestötutkimuksen liikemittariaineistoon perustuen liikkumisella ehkäistävissä olevien kuolemien määrää. Aikaisemmin vastaavia laskentoja on tehty kyselytutkimusten tulosten perusteella. Tästä johtuen tutkimuksen tarkkuus on aikaisempia tutkimuksia suurempi. Toisaalta riskiosuuksien laskentaan liittyy edelleenkin epävarmuustekijöitä, mutta nyt tehty laskelma on todennäköisesti aikaisempia laskelmia tarkempi.

Alkuperäistutkimus

Saint-Maurice PF, Graubard BI, Troiano RP, Berrican D, Galuska DA, Fulton JE, Matthews CE. Estimated number of deaths prevented through increased physical activity among US adults. JAMA Internal Medicine, published online: January 24, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2021.7755

Tutkimuksen referoija

UKK-insituutin johtaja, professori Tommi Vasankari

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan