Heivehuvvon lihkadeami ávžžuhus ollesolbmuide, geat johtet rullabeaŋkkain iehčanassii

Pohjoissaamenkielinen soveltavan liikkumisen suositus aikuisille, jotka liikkuvat pyörätuolilla itsenäisesti

Lataa maksutta

 

Avaa esite

Kuvaus

A4-kokoinen, 4-sivuinen esite viikoittaisesta liikkumisen suosituksesta pohjoissaamenkielellä aikuisille, jotka liikkuvat pyörätuolilla itsenäisesti.

julkaisija: UKK-instituutti 2024

Esitteen tekstin on kääntänyt selkosuomesta auktorisoitu kääntäjä. Esite on tuotettu osana UKK-instituutin Liikkumisen suositukset tunnetuksi ja käyttöön -hanketta. Hanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.