Hoppa till innehåll

Motionsrekommendationen som fylls i

Verktyg för yrkesfolk för motionsrådgivning

Motionsrekommendationen som fylls i hjälper att

  • bedöma de nuvarande motionsvanorna
  • jämföra de nuvarande motionsvanorna med rekommendationerna
  • upprätta en möjlig plan för att öka motionen eller göra den mångsidigare.

Det finns en egen version av verktyget för 18–64-åriga arbetsföra personer och äldre personer över 65 år.

Stödmaterial för vård- och idrottspersonal

Motionsrekommendationen som fylls i är planerad att användas tillsammans med vård- och idrottspersonal. Den fungerar för att ta upp ämnet och som verktyg för motionsrådgivning vid personliga kleintsamtal och handledning av smågrupper. Verktyget kan också fyllas i på egen hand.

Motionsrekommendationen som fylls i finns för fritt tillgänglig i UKK-institutets materialbank. Verktyget i enlighet med motionsrekommendationen innehåller följande material:

  • en blankett som fylls i elektroniskt
  • en blankett som kan skrivas ut och fyllas i för hand
  • instruktioner för yrkesfolk
  • exempel på ifyllnad

Verktyget kan fyllas i på dator direkt på nätet och sparas som pdf-fil. Av verktyget finns det också en dokumentversion som kan skrivas ut och fyllas i för hand. I båda fallen behövs den egentliga motionsrekommendationen som stöd och den kan skrivas ut från vår materialbank.

För motionsrekommendationen som fylls i har det gjorts ett exempel och instruktioner. Detta ger yrkesfolk instruktioner för användning av verktyget i början. Instruktionerna består bl.a. av förklaringar till termer som används i verktyget. Där finns också uppgifter att fundera på, vilket underättar användningen av hjälpmedlet och för att upprätta planen tillsammans med klienten.

Uppdaterad: 24.3.2022

Dela på sociala medier:
Back to the top of the page