Hoppa till innehåll

Motionsrekommendationer i Finland

Motionsrekommendationerna berättar bland annat hur mycket man behöver motionera. Bekanta dig med motionsrekommendationer för olika målgrupper genom länkarna nedan. Den gamla motionskakan för vuxna och över 65-åringar uppdaterats till de nya motionsrekommendationerna.

Rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga i åldern 7–17 år 

Förnyad motionsrekommendation per dag för barn och unga, publicerad av Undervisnings- och kulturministeriet

Rekomeendationer för prevention av idrottsskador hos barn och ungdomar (PARIPRE)

Motionsrekommendation för vuxna – Hälsa genom rörelse, ett steg i taget

Motionsrekommendation per vecka för 18–64-åringar

Motionsrekommendation för över 65-åringar – Livskraft genom rörelse

Motionsrekommendation per vecka för över 65-åringar

Anpassade motionsrekommendationer – Välmående genom anpassad motion

Motionsrekommendationer ​per vecka för vuxna​

  • med nedsatt rörelseförmåga
  • som rör sig med hjälpmedel
  • som rör sig med rullstol 

Motionsrekommendationen för gravida – Må bra under graviditeten 

Motionsrekommendationen per vecka för gravida (normal graviditet)

Motionsrekommendationen efter förlossningen – Orka i vardagen med din baby

Motionsrekommendationen per vecka efter förlossningen (normal förlössning)

Verktyg i enlighet med motionsrekommendationer

Webbapplikationen

Webbapplikationen hjälper dig att bedöma dina nuvarande motionsvanor och jämföra dina vanor med motionsrekommendationerna.

Applikationen berättar om du rör sig enligt rekommendationerna och ger respons om eventuella förändringsbehov samt tips som stöd för förändringarna.

Appen är avsedd för personer som tillhör målgrupper: 18–64-åriga, över 65-åriga, gravida, högst ett år sedan förlossning, vuxna med något nedsatt rörelseförmåga, vuxna som rör sig med hjälpmedel eller vuxna som rör sig med rullstol.

Motionsrekommendationen som fylls i

Motionsrekommendationen som fylls i är ett verktyg för yrkesfolk för motionsrådgivning för personer i arbetsför ålder och äldre personer.

Verktyget hjälper att

  • bedöma de nuvarande motionsvanorna
  • jämföra de nuvarande motionsvanorna med rekommendationerna
  • upprätta en möjlig plan för att öka motionen eller göra den mångsidigare.

Det finns en egen version av verktyget för 18–64-åriga arbetsföra personer och äldre personer över 65 år.

Andra motionsrekommendationer

Följande rekommendationer har inte uppdaterats i enlighet med de internationella forskningssammanfattningarna och rekommendationerna som publicerades 2019. Länkarna nedan öppnas som pdf-filer.

Uppdaterad: 7.11.2023

Dela på sociala medier:
Back to the top of the page