Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn suositukset

Lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn ohjeistukset on koottu ensimmäistä kertaa suosituksiksi. Tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset on kohdennettu erikseen perheille, opettajille, valmentajille sekä päättäjille.  

Säännöllisellä liikunnalla on kiistattomia terveyshyötyjä. Liikunnan huomattavia sivuvaikutuksia ovat sen aiheuttamat vammat ja niiden pitkäaikaiset seuraukset. Liikuntavammoja kokeneet nuoret ovat alttiimpia toimintakyvyn haitoille ja elämänlaadun heikkenemiselle, ja heillä on lisääntynyt ylipainon riski. Lisäksi vammat voivat aiheuttaa pitkäaikaista haittaa, kuten varhaista nivelrikkoa, ja johtaa fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen.

Lasten ja nuorten liikuntavammat leikkaavat liikunnan terveyshyötyjä ja aiheuttavat enemmän kustannuksia kuin liikenneonnettomuudet

Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntavammat aiheuttavat enemmän terveydenhuollon kustannuksia kuin saman ikäisten liikenneonnettomuudet. Vammojen kustannukset ja niiden seuraukset ovatkin suuri taakka yhteiskunnalle.

Nuorille syntyy liikuntavammoja pääsiassa kolmessa ympäristössä: urheiluseuratoiminnassa, vapaa-ajan liikunnassa ja koululiikunnassa. Noin puolet vammoista sattuu urheiluseuratoiminnassa. Vapaa-ajalla tapahtuneiden liikuntavammojen osuus on noin 30 prosenttia ja koululiikunnan yhteydessä tapahtuneiden noin 20 prosenttia. Liikuntavammojen riski näyttää olevan suuri sekä fyysisesti aktiivisilla nuorilla, joiden osallistuminen liikuntaan on lisääntynyt, että vähän liikkuvilla nuorilla, erityisesti koululiikunnassa.

Liikunnan terveysvaikutukset tulisi optimoida tehokkailla vammojen ehkäisymenetelmillä, joita tulisi toteuttaa kaikissa toimintaympäristöissä: urheiluseuroissa, vapaa-ajalla ja koululiikunnassa.

Ensimmäiset liikuntavammojen ehkäisyn suositukset eurooppalaisena yhteistyönä

Suosituksiin on koottu tämänhetkiseen tutkimusnäyttöön perustuvat ohjeistukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn. Suositukset on kohdennettu erikseen perheille ja nuorille, opettajille ja kouluille, valmentajille ja urheiluseuroille sekä päättäjille.

Infograafi, jossa on yhdellä kädellä seisovasta nuoresta piirroskuva ja tekstinä lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn suositus. Palloissa lukee suosituksen teemat: harjoittelu, ympäristö, suojavarusteet, säännöt, kuormitus ja kuntoutus. Kuvan alaosassa lukevat suosituksen kohdejoukot: perheet ja nuoret, opettajat ja koulut, valmentajat ja urheiluseurat sekä päättäjät.

UKK-instituutin asiantuntijat ovat laatineet suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn eurooppalaisessa Physical Activity-Related Injuries Prevention in Adolescents (PARIPRE) -projektissa. Erasmus+ -rahoitteisessa projektissa ovat Suomen lisäksi mukana Slovakia, Slovenia, Puola ja Tšekki. Suositus julkaistiin suomenkielisenä 7.4.2022.

Suositukset eri toimintaympäristöihin

Perheet ja nuoret

Lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn suosituksen infograafi, joka koskee perheitä ja nuoria. Kuvassa piirroskuvat rullalautailevasta, pyöräilevästä ja narua hyppivästä lapsesta sekä ydinkohdat kohdejoukolle suunnatuista suosituksista.

Monipuolinen ja riittävä liikunta auttaa välttämään vammoja.

1. Muista monipuolisuus

 • Harjoita säännöllisesti kehonhallintaa, voimaa, tasapainoa sekä koordinaatio- ja ketteryystaitoja ja mieluummin useita liikuntalajeja yhden sijasta.

2. Lämmittele huolella

 • Muista hyvä lämmittely ennen liikuntaa.

3. Käytä suojavarusteita

 • Käytä asianmukaisia ja lajiin sopivia suojavarusteita.

4. Aloita maltilla

 • Aloita uudet aktiviteetit ja lajit rauhassa tutustuen.

5. Kuntouta vammat

 • Vamman sattuessa, varmista kuntoutus ennen harjoitteluun paluuta.

6. Turvaa koulu- ja harrastusmatkat

 • Liiku jalan tai pyörällä aina kun mahdollista.
 • Muista turvallinen liikennekäyttäytyminen.

Opettajat ja koulut

Lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn suosituksen infograafi, joka koskee opettajia ja kouluja. Kuvassa piirroskuvat puolapuissala kiipeilevästä ja renkaissa roikkuvasta lapsesta sekä ydinkohdat kohdejoukolle suunnatuista suosituksista.

Liikunnan turvallisuuteen voidaan vaikuttaa kouluissa.

1. Aktivoiva alkulämmittely osaksi liikuntatuntia jo alakoulussa

 • Kaikkien 11‒16-vuotiaiden nuorten liikunnan opetukseen tulisi sisällyttää monisisältöinen aktivoiva lämmittelyohjelma liikuntavammojen ehkäisemiseksi.
 • Aktivoivan lämmittelyohjelman tulisi sisältää aerobista harjoittelua sekä kehonhallinta-, ketteryys-, voima- ja tasapainoharjoitteita, ja sen tulisi kestää noin 15 minuuttia kerrallaan.

2. Liikunnan turvallisuus osaksi opetussuunnitelmia viimeistään yläkoulussa

 • Koulujen opetussuunnitelmaan tulisi sisältyä kaikille 12–15-vuotiaille oppilaille suunnattua opetusta, joka liittyy liikunnan ja vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden turvallisuuteen.
 • Opetuksessa tulee huomioida säännöt, varusteet, vammoja ehkäisevät toimet, kuten hermo-lihasjärjestelmää kehittävä harjoittelu, vastustajan kunnioittaminen ja vastuullinen käyttäytyminen.

Valmentajat ja urheiluseurat

Lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn suosituksen infograafi, joka koskee valmentajia ja urheiluseuroja. Kuvassa piirroskuva kahdesta jalkapalloa pelaavasta nuoresta ja ydinkohdat kohdejoukolle suunnatuista suosituksista.

Kehittävä harjoittelu perustuu terveelliseen ja turvalliseen valmennukseen.

1. Vammoja ehkäisevä harjoittelu osaksi lasten ja nuorten säännöllistä urheiluharjoittelua

 • Hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan lämmittelyn tulisi olla säännöllinen osa harjoittelua lapsilla ja nuorilla seitsemännestä ikävuodesta eteenpäin.
 • Lasten ja nuorten ohjattuun harjoitteluun tulisi sisältyä hermo-lihasjärjestelmän toimintaa kehittäviä harjoituksia (lihaskunto-, tasapaino-, koordinaatio-, ketteryys-, hyppely- ja liikehallintaharjoitteita) 2–3 kertaa viikossa, 15–20 minuuttia kerrallaan, vuoden ympäri niin, että vaikeusaste etenee ja harjoitukset ovat riittävän vaihtelevia.
 • Hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan harjoittelun tulisi olla aiheeseen koulutetun valmentajan tai fysioterapeutin ohjaamaa.
 • Monisisältöisen lämmittelyn lisäksi harjoittelussa tulisi huomioida lajille tyypillisten vammojen ehkäisy tutkitusti tehokkailla harjoitteilla, joita ovat
  • tasapaino- tai proprioseptiikkaharjoitteet nilkan vammojen ehkäisemiseksi
  • voima- ja liikehallintaharjoitteet (suunnanmuutos- ja laskeutumistekniikkaharjoitukset) polvivammojen ehkäisemiseksi
  • eksentriset voimaharjoitteet lihasvammojen ehkäisemiseksi
  • voima- ja stabilointiharjoitteet olkapäävammojen ehkäisemiseksi.

2. Suojavarusteet kuntoon

 • Lasten ja nuorten tulisi aina käyttää asianmukaisia ja lajiin sopivia suojavarusteita.

3. Tilat ja ympäristö urheilulle turvalliseksi

 • Liikuntatiloja suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee huomioida alustan sopiva kitka ja joustavuus, kaukalon materiaalien joustavuus sekä yleisesti liikkumisympäristön turvallisuus.

4. Sääntömuutoksilla lisää turvallisuutta

 • Tärkeimpien suojavarusteiden kuten kokonaan kasvot suojaavien kypärien, kaulasuojien, hammassuojien ja suojalasien tulee olla pakollisia nuorilla urheilijoilla suuren riskin urheilulajeissa.
 • Fyysisten kontaktien määrään tulee tarvittaessa puuttua sääntömuutoksilla.
 • Urheiluvammojen ehkäisyä koskevan koulutuksen tulee olla pakollista kaikille nuorten urheilijoiden valmentajille.
 • Kilpailujen määrää tulisi tarvittaessa rajoittaa nuorten urheilussa riittävän levon ja palautumisen turvaamiseksi.

5. Kuormitus ja lepo urheilijan kasvun ja kehityksen mukaan

 • Huomioi yksilöllinen kasvun ja kehityksen vaihe.
 • Vältä yksipuolista ja toistuvaa kuormitusta.
 • Varmista riittävä lepo, uni ja ravinto.
 • Vältä varhaista erikoistumista yhteen lajiin.

6. Huolellinen kuntoutus vamman jälkeen

 • Vamman sattuessa, varmista huolellinen ja asianmukainen kuntoutus ennen urheiluun paluuta.

Päättäjät

Lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn suosituksen infograafi, joka koskee päättäjiä. Kuvassa piirroskuva kiipeilystä ja ydinkohdat päättäjille suunnatuista suosituksista.

Liikuntavammojen ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentäminen vaatii toimia päättäjiltä.

1. Liikuntavammat tulisi voida rekisteröidä kattavasti ja valtakunnallisesti, jotta voidaan luotettavasti mitata liikuntavammojen aiheuttama kansanterveydellinen kuormitus ja arvioida ennaltaehkäisevien toimien vaikutuksia.

2. Liikuntalajit tulisi integroida ICD-11-luokitukseen.

3. Liikuntavammojen ennaltaehkäisyyn tulisi suunnata riittävästi resursseja.

Tutustu suosituksiin

Päivitetty: 25.6.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan