Hyppää sisältöön

ALPHA-FIT-kuntotestipatteriston kehittämishanke

ALPHA-PROJECT: Field testing of a proposed health-related fitness test battery for adults aimed for public health monitoring

Terveyskuntotestien käyttökelpoisuus ja toistettavuus työikäisen väestön terveyden ja toimintakyvyn yhtenäisestä seurannasta EU-maissa.

Tulokset

ALPHA-FIT-kuntotestipatteriston seitsemän kuntotestiä mittavat terveyden ja fyysisen toimintakyvyn kannalta tärkeitä kuntotekijöitä.

Vaikuttavuus

ALPHA-FIT-testistöön hyväksyttiin vain testejä, joiden toistettavuus oli riittävä ja pätevyys terveyden tai toimintakyvyn suhteen oli osoitettu tutkimuksissa.

Tausta

UKK-instituutti oli mukana EU:n rahoittamassa ALPHA-hankkeessa (Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and Fitness). Sen tavoitteena oli yhtenäistää väestön fyysisen aktiivisuuden ja kunnon seurantamenetelmiä EU-maissa. UKK-instituutti vastasi hankkeessa käyttökelpoisen ja luotettavan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä mittaavan testistön laatimisesta työikäisen väestön terveyskunnon seurantaan.

Tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli valita luotettavat ja pätevät kuntotestit aikuisten fyysisen kunnon mittaamiseen.

Asetelma

Testikokonaisuuteen valittiin useita UKK-instituutissa kehitettyjä terveyskuntotestejä. Niitä oli käytetty jo useita vuosia mm. terveydenhuollossa ja myös UKK-instituutin omissa tutkimuksissa, joissa ne oli todettu turvallisiksi ja toimiviksi. Valintaperusteina olivatkin testien hyvä soveltuvuus käytännön työhön sekä niiden kyky ennakoida terveyden ja toimintakyvyn muutoksia. Lisäksi testeiltä edellytettiin, että eri testikerroilla tehdyillä mittaustuloksilla oli hyvä yhtäpitävyys (toistettavuus). Tarkasteltavat terveyskuntotestit olivat tasapaino ja ketteryys (yhdellä jalalla seisominen, takaperin kävely, 8-juoksu), notkeus (hartianseudun liikkuvuus) sekä lihasvoima ja -kestävyys (puristusvoima, muunneltu punnerrus, staattinen selkätesti). Tutkittavina oli terveitä, vapaaehtoisia 30–55-vuotiaita miehiä ja naisia (25 miestä ja 25 naista). Mittaukset tietylle henkilölle suoritti aina sama testaaja. Mittaukset tehtiin UKK-instituutissa vuoden 2008 lopulla. Lue lisää ALPHA-projektista: ukkinstituutti.fi/en/alpha

Vastaava tutkija

Jaana Suni

Tutkijaryhmä

Jaana Suni, Pauliina Husu, Marjo Rinne, Annika Taulaniemi

Yhteistyössä

Euroopan Unioni/DG SANCO. Tutkimuksen koordinaattori, professori Michael Sjöström (Karolinska Institute, The unit for preventive Nutrition, Department of Biosciences and Nutrition at Novum, Sweden), professori Ilse de Bourdeaudhuij (Belgia Ghentin yliopisto)

Rahoitus

Euroopan unioni

Alkamisvuosi

2008

Päättymisvuosi:

2009

Eettisen toimikunnan käsittely

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 21.10.2008 ( ETL-koodi R08156)

Julkaisut

Predictive validity of health-related fitness in youth: a systematic review.

EU:ssa kohti yhtenäisiä väestön fyysisen kunnon arviointimenetelmiä

Criterion-related validity of field-based fitness tests in youth: a systematic review

Kuntoa terveydeksi: aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille

Fitness for health: the ALPHA-FIT test battery for adults aged 18-69

EU-maille yhtenäiset fyysisen aktiivisuuden ja kunnon mittausmenetelmät

Reliability of field-based fitness tests in youth

Field-based fitness assessment in young people: the ALPHA health related fitness test battery for children and adolescents

Retest repeatability of motor and musculoskeletal fitness tests for public health monitoring of adult populations

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan