Hyppää sisältöön

Fustra-liikuntaohjelman vaikuttavuus

Fustra-liikuntaohjelman vaikuttavuus niskan ja alaselän toistuviin kipuihin, fyysiseen kuntoon ja elämänlaatuun toimistotyötä tekevillä naisilla ja miehillä.

Tulokset

Tutkittavien harjoitusmyöntyvyys oli poikkeuksellisen hyvä, 92 % osallistui vähintään 15 harjoitukseen 20 harjoituskerrasta. Haitallisia rasitus- tai muita vammoja ei tutkimuksessa ilmennyt lainkaan. Niskahartianseudun kipu ja rasittuneisuus vähenivät 3 kuukauden jälkeen Fustra-harjoitusryhmällä merkittävästi enemmän kuin vertailuryhmällä, joka ei harjoitellut. Vaikutukset olivat havaittavissa vielä 12 kuukauden seurantamittauksissa. Selkäkivun osalta sen sijaan vastaavia hyötyjä ei saavutettu. Fustra-selkäharjoitusten sisältöä kehitetäänkin jatkossa tutkijoiden ehdotusten mukaisesti.

Vaikuttavuus

Tutkimusnäyttö Fustra20Niska&Selkä-ohjelman vaikuttavuudesta on niin vahva, että työnantajien ja/tai vakuutusyhtiöiden uskoisi kiinnostuvan sen ja vastaavien terveydenhuollon ulkopuolella tuotettujen liikuntaohjelmien hyödyntämisestä ja tukemisesta.

Tausta

Niskan ja hartiaseudun sekä alaselän kiputilat ovat yleisimpiä työikäisen väestön vaivoja. Vähintään kohtuullisesti kuormittava lihaskuntoharjoittelu on ainoa liikunnallisen kuntoutuksen muoto, jonka vaikuttavuudesta kipuun ja toiminnanhaittoihin on tieteellistä näyttöä toistuvissa tai ja kroonisissa niska- ja selkäkivuissa. Terveydenhuollon resurssit eivät yksinään riitä huolehtimaan tuki- ja liikuntaelimistön kipupotilaiden varhaiskuntoutuksesta. Yksityiset liikuntakeskukset, joiden henkilöstössä on koulutettuja fysioterapeutteja, liikunnanohjaajia ja liikuntaneuvojia ovat toistaiseksi vähän käytetty voimavara näiden potilaiden liikunnallisessa kuntoutuksessa.

Tavoite

Fustra20Niska&Selkä -liikuntaohjelma on Fustra Finland Oy:n kehittämä liikuntatuote, jonka toteutuksesta liikuntakeskusten asiakastyössä vastaavat Fustra-koulutuksen saaneet fysioterapeutit, liikunnanohjaajat ja liikuntaneuvojat. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää Fustra20Niska&Selkä -liikuntaohjelman vaikuttavuutta toistuvaan niska- ja selkäkipuun, fyysiseen kuntoon ja elämänlaatuun toimistotyötä tekevillä naisilla ja miehillä.

Asetelma

Tutkimus oli 12 kuukautta kestävä satunnaistettu kontrolloitu interventio, joka koostui progressiivisesti etenevästä 3 kk:n mittaisesta ohjatusta Fustra20Niska&Selkä -liikunta-harjoittelusta ja sen jälkeen 9 kk:n aikana toteutetusta omatoimisesta harjoittelusta. Tutkittavat satunnaistettiin alkumittausten jälkeen harjoitus- ja vertailuryhmään erikseen kullakin tutkimuspaikkakunnalla. Ohjatun harjoittelujakson päätyttyä tutkittaville tehtiin 3 kk:n välimittaukset ja loppumittaukset 12 kuukauden kuluttua tutkimuksen alkumittauksista. Tutkimuksen mukaanottokriteerit olivat: 1) kipujanalla mitattu selkä- tai niskakipua vähintään 2 (asteikko 0-10) viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana, 2) kipu episodeja on viimeisen vuoden aikana ollut vähintään kaksi. Tärkeimmät poissulkukriteerit olivat 1) aikaisempi selkä/niskaleikkaus, 2) traumaattinen vamma (whiplash, nikamamurtuma, välilevyn rikkoutuminen), 3) tulehduksellinen selkäsairaus tai nivelreuma tai muu vakava sairaus, joka rajoittaa lihaskuntoharjoitteluun osallistumista, 4) aktiiviliikkuja/kilpaurheilija (lihaskuntoharjoittelua vähintään kolme kertaa viikossa) tai 5) raskaus. Fustra -harjoitteluryhmään arvotut tutkittavat osallistuivat yhteensä 20 kertaa tunnin mittaiseen, yksilöllisesti ohjattuun ja progressiivisesti etenevään Fustra20Niska&Selkä -liikuntaohjelmaan. Ohjattuja harjoituksia oli kaksi kertaa viikossa, harjoittelujakson kokonaiskesto oli 12 viikkoa. Tämän jälkeen tutkittavat saivat harjoittelussa käytetyt välineet omakseen ja heidän toivottiin jatkavan harjoittelua omatoimisesti. Verrokkiryhmään arvottuja tutkittavia pyydettiin säilyttämään aiempi fyysisen aktiivisuuden tasonsa ja liikuntatottumuksensa koko tutkimuksen ajan. Lisäksi heille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Fustra20 Niska & Selkä -ohjelmaan ohjatusti 5 kertaa tutkimuksen päätyttyä. Tutkimuksen päätulosmuuttujat olivat koettu niska-/selkäkivun voimakkuus ja useus viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana (Dionne ym.2008), notkeus (hartianseutu, selän sivutaivutus), lihasvoima ja kestävyys (muunneltu punnerrus, staattinen seinäkyykky) sekä elämänlaatu (SF-36).

Vastaava tutkija

Jaana Suni

Tutkijaryhmä

Jaana Suni, Marjo Rinne, Kari Tokola, Ari Mänttäri, Tommi Vasankari

Yhteistyössä

Fustra Finland Oy

Rahoitus

Fustra Finland International Oy on rahoittanut osan henkilöstön työpanoksesta.

Alkamisvuosi

2014

Päättymisvuosi:

2017

Julkaisut

Effectiveness of a standardised exercise programme for recurrent neck and low back pain: a multicentre, randomised, two-arm, parallel group trial across 34 fitness clubs in Finland

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan